Info tècnica

Energies renovables
05 novembre 2014

Impuls a l’ús de la biomassa forestal a les comarques gironines

El Departament d’Agricultura, les quatre Diputacions catalanes i el CTFC fan balanç de la fase pilot 2014 del Pla de Foment de l’ús de la biomassa a Catalunya

El pla pilot s’està duent a terme aquest any a les comarques gironines

El director general del Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, s’ha reunit aquest matí amb representants de les quatre Diputacions de Catalunya i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per tal de fer balanç de la fase pilot 2014 del Pla de foment de l’ús de la biomassa amb finalitats tèrmiques. Durant la trobada també s’han planificat les actuacions que cal dur a terme de cara a l’any 2015 i també les accions per al foment de la gestió forestal local.

L’any 2014 s’ha realitzat un pla pilot a les comarques gironines, del qual es preveu instal·lacions de calderes i xarxes de calor amb una potència total de 840 quilowatts.

El Pla té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i  equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya. També pretén reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020.

El Pla suposarà la implementació d’un nou model de gestió territorial que vincularà la inversió en calderes de biomassa a nivell municipal amb la gestió forestal sostenible local i la reducció del risc d’incendis, i parteix d’una col·laboració entre la Generalitat i les Diputacions i d’un mecanisme de finançament innovador.

Aquest pla compta amb el suport institucional de l’Associació ELFOCAT (municipis propietaris forestals), les Diputacions i els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Territori i Sostenibilitat, d’Interior, d’Empresa i Ocupació, i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=276234&idioma=0