Info tècnica

Energies renovables / Notícies
13 juliol 2016

Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni (CO) en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta

12-07-2016 15.43

El director de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Enric Vinaixa, ha clos avui 12/07/2016 la jornada de presentació de la Guia de bones pràctiques per controlar el risc d’inhalació de monòxid de carboni en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta.

Els pèl·lets de fusta són una forma de biocombustible, resultat de l’aprofitament de la biomassa forestal, que a Catalunya està guanyant importància com a font d’energia renovable per a usos tèrmics, tant en instal·lacions industrials com municipals i domèstiques.

Els pèl·lets de fusta poden comportar un risc d’exposició a concentracions elevades de monòxid de carboni, gas tòxic generat de forma espontània pels propis pèl·lets en els magatzems d’aquest material i que, per tant, pot afectar les persones que hi han d’accedir puntualment per motius de treball si no s’adopten mesures preventives mínimes.

La Guia de bones pràctiques, elaborada conjuntament per la Generalitat de Catalunya i empreses del sector energètic de la biomassa, ofereix un conjunt d’orientacions preventives davant el risc d’inhalació de monòxid de carboni (CO) en accedir a l’interior de les zones d’emmagatzematge de pèl·lets de fusta.

A la jornada de presentació de la Guia celebrada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han participat el subdirector general de Seguretat i Salut Laboral, Jaume de Montserrat, i representants de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), empreses del sector de la biomassa i tècnics de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL) del mateix Departament.

DESCARREGAR GUIA : Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni (CO) en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta

DESCARREGAR CARTELL: Cartell informetiu per col·locar a les portes de les instal·lacions d’emmagatzematge de pèl·lets.

Més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294253/ca/treball-afers-socials-families-presenta-guia-bones-practiques-controlar-risc-dinhalacio-monoxid-carboni-lemmagatzematge-pellets-fusta.do