Notícies

28 desembre 2017

Expedient sancionador a Endesa Generación i Gas Natural Fenosa Generación per presumpta infracció greu de la Llei 24/2013 del sector elèctric

La Direcció General d’Energia ha observat indicis de possible alteració en la generació del pool (mercat elèctric) per obtenir ingressos superiors en mercats de restriccions. Haurien realitzat una oferta anormalment elevada perquè aquestes centrals participessin en el mercat de restriccions i obtinguessin, així, ingressos més elevats.

Es tracta d’una infracció prohibida en l’article 65.34 de la Llei 24/2013 del sector elèctric, que tipifica “la presentació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats amb objectiu d’alterar indegudament el despatx de les unitats de generació o la cassació del mercat”.