Info tècnica

Calefacció-clima ITE / Contra incendis / Equips a pressió / Notícies
16 juliol 2014

Etiquetes ite, extintors i equips a pressió mòbils

Les empreses instal·ladores-mantenidores són les responsables d’imprimir i col·locar les etiquetes informatives i de seguiment del manteniment en els corresponents equips i instal·lacions.

Els equips a pressió mòbils, els extintors i les instal·lacions tèrmiques en els edificis (calefaccions i aparells de climatització) han d’estar identificats amb unes etiquetes dissenyades per l’Administració. Aquestes etiquetes han de tenir un format oficial.

Les empreses instal·ladores-mantenidores, segons el cas, són les responsables d’imprimir les etiquetes en paper plastificat i autoadhesiu i col·locar-les en un lloc visible de les instal·lacions i els equips. Podeu comprar aquests models en el Gremi. 

Podeu consultar-ne les característiques en els enllaços següents:

Pel que fa als equips a pressió fixes, han d’estar identificats amb una placa metàl·lica que s’ha d’adquirir a l’Oficina de Gestió Empresarial.

Més informació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa/menuitem.a6f087d5b0b0c23195813d10b0c0e1a0/?vgnextoid=708cfddb8a137310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=708cfddb8a137310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=85f64c02b61f6410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD