Notícies

01 juliol 2013

Entrevista a Ferran Roquer, nou director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona

FerranRoquer1
Roquer és llicenciat en direcció i administració d’Empreses i diplomat en ciències econòmiques (Universitat de Girona). És tècnic tributari, professor associat del Departament de Dret Públic a l’Àrea de Dret Financer de la UdG, i professor d’ensenyament secundari en l’especialitat d’economia. Alcalde de Borrassà des del 2003, també ha estat conseller de Turisme, Esports i Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Més informació:
– Serveis Territorials d’Empresa
i Ocupació a Girona

[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

 

– Amb la vostra trajectòria us sentiu més còmode com a director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació que a Benestar Social i Família?
En tots dos càrrecs igual. Penseu que la gestió econòmica és necessària tant a Benestar Social com a Empresa i Ocupació. Vaig ser molt feliç a Benestar i ho sóc aquí. En definitiva, es tracta de fer polítiques per al benestar de les persones, i això es fa des de tots els àmbits.

– Quines són les prioritats del Departament a comarques gironines per als propers anys?
Donar suport a la competitivitat de les empreses amb polítiques de simplificació administrativa, molt necessària en aquests moments que el temps implica un impost impossible d’assumir. Tanmateix, vetllar per la seguretat dels productes i les instal·lacions a les empreses, procurar garantir la suficiència energètica i la seguretat en el subministrament, fomentar l’eficiència energètica, garantir el model comercial propi de Catalunya com a element essencial de l’economia, i fomentar el creixement de l’oferta turística basada en la singularitat i la qualitat. En general, impulsar polítiques que incrementin la competitivitat i l’ocupació.

– En el vostre nomenament vau parlar de reforçar el turisme per reactivar l’economia gironina. La indústria encara pot ser un vector de creixement?
El turisme representa aproximadament un 12 % del PIB de Catalunya, i és un dels sectors econòmics punters a les comarques de Girona. A més, és un element que contribueix a l’equilibri territorial. Dit això, és absolutament imprescindible que a Catalunya en general i a la demarcació territorial de Girona en particular la indústria sigui un vector de creixement econòmic. Tant el Govern de la Generalitat com el sector privat ja estan treballant per recuperar la indústria, perquè és un dels elements fonamentals de l’estabilitat econòmica i social del país. Cal continuar desenvolupant noves fórmules que contribueixin a la competitivitat de les nostres empreses, i cal continuar reivindicant les necessàries infraestructures que serveixen de base al desenvolupament empresarial. Si es poguessin implementar polítiques fiscals o laborals pròpies d’un Estat, aquest objectiu seria més fàcil.

– La sinistralitat ha evolucionat a la baixa en els darrers anys. Gràcies a la prevenció de riscos o a la crisi?
La crisi comporta pèrdua de llocs de treball i pot influir en la disminució de la sinistralitat. No obstant això, el treball que es realitza en la prevenció de riscos tant per part de les Administracions públiques com dels sectors empresarials és decisiu en l’evolució a la baixa de la sinistralitat.

– Com valoreu el temps que portem des de l’eliminació de l’obligatorietat d’alguns carnets d’instal·lador? Pot anar en detriment de la formació i posada al dia dels instal·ladors?
Catalunya ha de donar compliment a les disposicions normatives estatals i europees. Tanmateix, el futur de l’economia catalana ha de passar per la responsabilitat col·lectiva i la conscienciació que la competitivitat va més enllà de les normes d’obligat compliment. En aquest context, és fonamental la tasca de difusió i de formació que es faci des de tots els àmbits, i té un paper molt important la formació i la sensibilització que facin les agrupacions i corporacions empresarials envers els seus associats.

– Quines mesures cal adoptar des de l’Administració per evitar l’intrusisme laboral i l’economia submergida en el terreny de la instal·lació?
El fet que el Departament d’Empresa i Ocupació inclogui els àmbits d’indústria, comerç, consum, turisme i treball permet una millor coordinació per prevenir l’intrusisme laboral i l’economia submergida. En aquest sentit, hi ha les inspeccions i les actuacions destinades a corregir irregularitats. També els sectors privats tenen responsabilitat per evitar el frau, tant amb actuacions de conscienciació com de denúncia. És molt important avançar en la responsabilitat col·lectiva per assolir uns models socials, econòmics i empresarials que defugin les males pràctiques, perquè un país competitiu només és possible en base a valors ètics.

– Quin paper han de jugar les corporacions com el Gremi d’Instal·ladors?
Interlocució amb les Administracions públiques en representació d’interessos col·lectius. Serveis als associats en formació, sensibilització en responsabilitat professional i noves oportunitats empresarials, com pot ser actualment l’àmbit de l’eficiència energètica.

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.