Notícies

07 juliol 2014

Entrevista a Albert Bayot, director dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat

albert bayot
Més informació:

Oferta formativa

Web del Departament d’Ensenyament

[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

Quina oferta educativa s’ofereix des del Departament per a la formació dels futurs instal·ladors? I dels actuals?
L’oferta que s’ofereix s’adjunta al annex. S’hi indica la modalitat del cicle formatiu (grau mitjà o superior), la família professional i el centre on s’imparteix. L’oferta formativa és la mateixa tant per als que volen iniciar-la com per als que ja estan treballant en aquest sector. A més a més, els que treballen poden acollir-se als serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral, a través dels quals poden obtenir una part del títol. La informació detallada sobre aquesta opció es pot consultar a la pàgina web del Departament, a l’apartat informatiu sobre les mesures flexibilitzadores de Formació Professional.

Com afecta la LOMCE a la Formació Professional?
La LOMCE és una llei que pretén corregir la LOE. No és, de fet, una nova llei, sinó que esmena aquells apartats de la LOE que considera inadequats. En aquest sentit la FP pateix pocs canvis, per bé que n’hi ha un que cal remarcar, i és el de la implantació d’una FP bàsica per a alumnes que deixarien l’ESO abans d’acabar-la i iniciarien estudis professionalitzadors. En aquest sentit ens manca tenir resolts, com a mínim, dos interrogants: quines vies de retorn a l’obtenció del graduat hi haurà i de quin finançament es disposarà per organitzar aquesta línia formativa.

Desapareixen els PQPI?
La LOMCE suprimeix els PQPI. No obstant això, per a Catalunya hi ha una oferta, que es va publicar el 21 de maig de 2014 al DOGC, per atendre el col·lectiu de joves no ocupats d’entre 16 i 21 anys i que no tinguin la graduació d’ESO (aquests alumnes no serien els que pretén atendre la FP bàsica). Es tracta dels programes de formació i inserció.
Quina alternativa hi haurà per accedir a la FP a part del graduat d’ESO?
Per al curs 2014-2015 l’accés continuarà sent el mateix que fins ara, amb petits matisos diferents pel que fa a l’accés dels programes de formació i inserció a la Formació Professional, pendents de concreció en aquest moment.

Si Catalunya disposés d’un estat propi, quin model creieu que hauria d’adoptar en el camp de la formació professional i del vincle amb l’empresa?
El model podria permetre millores en diferents aspectes. Entre d’altres, comportaria la possibilitat d’adaptar totalment els títols a les necessitats dels sectors productius i dels diversos territoris del nostre país. En aquest moment la creació dels títols correspon al Ministeri d’Educació, i la Generalitat només els pot adaptar en un 45 % del seu contingut. Tenint en compte que el teixit industrial i productiu de Catalunya és molt distant del d’altres punts de l’Estat espanyol, és evident que anar a remolc ens està comportant seriosos endarreriments.

Altrament, Catalunya sempre surt discriminada en el repartiment de fons provinents de la Unió Europea per al foment de la Formació Professional.

Actualment, el Departament d’Ensenyament només pot crear títols propis que només són reconeguts a Catalunya.

Quin paper han de jugar els gremis –com el Gremi d’Instal·ladors de Girona– en el model actual? I en el futur?
La implicació dels gremis és molt important i sempre es té en compte, ja que no tindria sentit promoure oferta formativa sense la implicació del sector corresponent. Una bona mostra d’aquest tema és el camí iniciat amb la FP dual, que, en tres anys, a les comarques gironines està implicant més d’un centenar d’empreses. A més, a les nostres comarques hi ha establert un contacte permanent amb tots els sectors productius de manera que les seves aportacions es tenen presents amb l’objectiu d’adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat productiu i de l’ocupabilitat.

Quin paper tindran la formació permanent i el reciclatge en un escenari post crisi? Com es pot millorar la relació amb les demandes del mercat laboral?
La formació permanent, en tots els sectors, esdevé imprescindible, i més en els industrials, com és el cas del sector de l’electricitat, instal·lació i manteniment, en què la tecnologia avança molt ràpidament. La necessitat d’estar al dia comporta el reciclatge continuat dels treballadors.

L’oferta formativa de Formació Professional s’adapta cada vegada més a les demandes del mercat laboral. En són un exemple les adaptacions curriculars dels cicles formatius a les necessitats que plantegen les empreses del sector. En aquest sentit, s’ha fet un pas endavant amb la implantació de la FP dual, que incrementa la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Els comentaris estan tancats.