Info tècnica

Notícies / Telecomunicacions
29 juliol 2016

Els nivells de camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil a Catalunya continuen molt per sota del que estableix la legislació

 • El Govern presenta el tercer “Informe anual sobre els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya” en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica
 •  Durant el 2015, s’han fet 5.299 mesuraments a 1.945 espais de tot el territori, inclosos els considerats sensibles, i tots han resultat inferiors als nivells que marca la normativa

   

  Els nivells de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF) generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per bona part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

  Així es desprèn del tercer “Informe anual sobre els nivells d’exposició a CEM de RF a Catalunya”, corresponent al 2015, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant LIFE. L’informe, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, es pot consultar al portal web governancaradioelectrica.gencat.cat, on també hi ha publicats els informes dels dos anys anteriors.

  L’informe és el resultat de l’anàlisi, d’una banda, de les 5.299 mesures realitzades durant l’any 2015 amb equips portàtils a 1.945 espais de tot el territori i, d’altra, de les mesures registrades pels més de 300 equips fixos de monitoratge que integren la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) de Catalunya i que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de RF generat per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a 184 municipis catalans.

  En sòl urbà, durant l’any 2015 s’han realitzat mesures amb equips portàtils a 111 municipis de Catalunya. La majoria dels llocs mesurats corresponen als anomenats “sensibles”: llars d’infants (94), centres d’ensenyament d’infantil, primària i secundària (269), residències geriàtriques (84), parcs públics (111) i domicilis particulars (176). Així mateix, i gràcies a la col·laboració amb el Cos dels Agents Rurals de Catalunya, s’han realitzat 1.848 mesures al voltant de 831 infraestructures de radiocomunicació ubicades en sòl rural.

  Els nivells màxims permesos a la normativa varien en funció de la freqüència utilitzada pel sistema de radiocomunicació. Així, per sistemes de radiocomunicació com la FM o la televisió, el màxim permès d’exposició per al públic en general és de 28 V/m, mentre que per a la telefonia mòbil és de 38 V/m i per al Wi-Fi és de 61 V/m.

  Dels 5.299 mesuraments realitzats amb els equips portàtils, que mesuren el total de CEM de RF procedent de la majoria dels sistemes de radiocomunicació, 5.258 (99,23%) són inferiors a 5 V/m; 31 són entre 5 i 10 V/m; 6, entre 10 i 15 V/m i només 4, entre 15 i 20 V/m.

  Governança Radioelèctrica

  El projecte de la Governança Radioelèctrica que lidera la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital té un doble objectiu: d’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques;  i d’altra, que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient. Així, el projecte inclou accions de control del nivell d’exposició a CEM de RF, de generació de consens social i d’ordenació d’infraestructures de telecomunicacions.

  més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294674/ca/nivells-camps-electromagnetics-antenes-telefonia-mobil-catalunya-continuen-estableix-legislacio.do