Info tècnica

Notícies
24 juliol 2014

El Parlament aprova la nova Llei de seguretat industrial de les instal·lacions

El Parlament aprova la nova Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

  • La norma adapta el marc jurídic català a la directiva de Serveis de la UE i introdueix noves mesures de simplificació administrativa.
  • El model d’organismes de control passa de l’autorització a la declaració responsable, que serà també el tràmit necessari per a la inscripció al registre de noves instal·lacions tècniques.

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la nova Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que té com a objectiu la prevenció i la limitació dels riscos industrials. El text regula, per una banda, les especificacions tècniques obligatòries que han de complir els productes industrials i els 6,5 milions d’instal·lacions que hi ha Catalunya, per reduir-ne el risc. Per l’altra, estableix el marc normatiu de l’activitat de gestió i inspecció de la seguretat industrial, que exerceixen els organismes de control. La nova norma s’adapta plenament al marc jurídic europeu, definit per la Directiva de Serveis, i introdueix noves mesures de simplificació administrativa per tal de reduir càrregues i costos a les empreses. El text ha estat aprovat per 68 vots a favor, 48 abstencions, i 17 vots en contra.

La llei, que substitueix parcialment la llei 12/2008, de Seguretat Industrial, incorpora com a principal novetat el nou règim jurídic dels organismes de control, que passa del model d’autorització per un de declaració responsable. Aquest nou model pretén fomentar la competència i facilitar l’accés a l’activitat, i per això s’han modificat els requisits inicials per a la prestació dels serveis; així, per exemple, ja no s’exigirà als organismes de control un desplegament territorial mínim per poder operar.

També s’hi han inclòs diferents mesures destinades a simplificar les càrregues administratives per a les empreses. En aquest sentit, les empreses titulars d’instal·lacions només necessitaran la declaració responsable per tal d’inscriure-les al registre de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial. També s’impedeix que, un cop es presenti la declaració responsable relativa a una instal·lació l’empresa titular n’hagi de donar compte a altres administracions. Es calcula que la nova llei permetrà a les empreses l’estalvi de fins a 9 milions d’euros anuals en tramitacions.

La normativa també defineix noves funcions per a l’administració en l’àmbit del registre, la inspecció i el control de la seguretat industrial. Així, es recupera per a l‘administració la labor de recepció de la documentació de les instal·lacions noves, que els organismes de control realitzaven d’acord amb la normativa actual, i es crea una nova base de dades per sistematitzar i estructurar tota la informació relativa a incidents i accidents vinculats a establiments, instal·lacions o productes industrials.

Més informació:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=273360&idioma=0

23-07-2014