Info tècnica

Notícies
02 juliol 2014

El Govern constitueix la Taula sobre la pobresa energètica

  • L’organisme remetrà al Parlament propostes com ara la definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de proveïment energètic a garantir i models de tarifes socials, entre d’altres 
  • La mesura dóna continuïtat a la tasca iniciada pel Govern el mes de desembre passat amb l’aprovació del decret llei per incloure al Codi de consum de Catalunya restriccions a la interrupció dels subministraments energètics en els mesos d’hivern
El Govern ha aprovat la constitució de la Taula sobre la pobresa energètica, que serà l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta mesura dóna continuïtat a la labor que va iniciar el Govern el mes de desembre passat quan, davant l’increment del cost de l’energia i les dificultats d’una part de la població per assumir el cost dels serveis bàsics, va aprovar un decret llei per incloure al Codi de consum de Catalunya una primera definició de persones vulnerables i establir restriccions a la interrupció dels subministraments energètics en els mesos d’hivern. A més, el Parlament de Catalunya, a través del Pacte per la lluita contra la pobresa i altres iniciatives, ha apuntat altres línies per seguir avançant en aquest àmbit.
Així, la Taula tindrà com a objectius remetre al Parlament propostes com ara una definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de proveïment energètic a garantir, models de tarifes socials i mecanismes per a la seva sostenibilitat, o bé criteris d’avaluació de la pobresa energètica.
El Govern també ha materialitzat el seu compromís en la lluita contra la pobresa energètica amb l’inici del procés negociador bilateral previ al recurs d’inconstitucionalitat amb el Govern central, que considera inconstitucional la modificació del Codi de consum de Catalunya del mes de desembre passat que determinava unes primeres mesures de xoc per impedir la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos d’hivern.
més informació: