Formació

Categoria: Cursos de ReciclatgeCursos Pràctics Inici: 02/03/2020
Durada: 36 hores
Estat: Curs Finalitzat

07 agost 2019

Teòric i pràctic d’Automatismes elèctrics

CALENDARI: del dilluns 2 de març al dilluns 30 de març de 2020 – 36 hores.

HORARI: Dilluns i divendres de 16:30 a 20:30 hores

PREU AGREMIATS: 530 €     –     PREU NO AGREMIATS: 715 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar. El preu del tràmit pels agremiats és de 21 € + IVA per alumne. El preu del tràmit pels NO agremiats és de 40 € + IVA per alumne.

OBJECTIUS: Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per llegir l’esquema d’un automatisme elèctric i fer els circuits més habituals per controlar un motor elèctric. Aprendre les mesures elèctriques: tensió, intensitat, resistència, continuïtat i capacitat. Detectar avaries en un automatisme elèctric (esquema + tester).

PROGRAMA:

CONTINGUTS TEÒRICS
o    Introducció elèctrica, voltatge, intensitat i resistència.
o    Corrent alterna, monofàsica i trifàsica.
o    Intensitat. Per què ens afecta en els contactes i al realitzar postes en marxa.
o    Codi de colors dels conductors.
o    Elements de comandament: interruptor, polsador de marxa, polsador de paro, commutadors. El contactor i l’enclavament. El telerruptor.
o    Avantatges de les connexions en sèrie i de les connexions en paral·lel.
o    Elements de protecció: fusible 
o    El relé tèrmic. El disjuntor guardamotor.
o    Selecció i ajust d’un guardamotor.
o    Interruptor magnetotèrmic.
o    Protecció de sobretensions.
o    Funcionament del transformador. Com fabricar voltatge continu.
o    El temporitzador.
o    Interruptor diferencial.

o    La importància de la posta a terra.
o    El condensador.
o    El motor elèctric.
o    El motor monofàsic.
o    Funcionament d’un motor de corrent continua.
o    Teoria de l’estrella triangle.

CONTINGUTS PRÀCTICS
o    Pràctica 1: Components de muntatge.
o    Pràctica 2: Paro – marxa d’un contactor.
o    Pràctica 3: Paro – marxa d’un relé o contactor amb contactes auxiliars amb pressòstats varis, múltiples polsadors de paro – marxa.
o    Pràctica 4: Connexió de relé tèrmic, disjuntor i motor.
o    Pràctica 5: Arrancada / Aturada temporitzada d’un motor.
o    Pràctica 6: Inversor de gir d’un motor amb aturada prèvia
o    Pràctica 7: Muntatge de l’estrella triangle. 

 

Places limitades a 9 alumnes

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

Matrícula tancada. Per informació trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio@elgremi.cat