Formació

Categoria: Cursos Pràctics Inici: 22/03/2021
Durada: 27 hores.
Estat: Curs Finalitzat

15 març 2021

Pràctic iniciació a la Refrigeració

Es compliran les mesures d’higiene i seguretat marcades per les autoritats sanitàries.

CALENDARI: del dilluns 22 de març al dimecres 21 d’abril de 2021 – 27 hores presencials.

HORARI: Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores.

PREU AGREMIATS: 486 €     –     PREU NO AGREMIATS: 712 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Transmetre als alumnes els principis inicials i bàsics de la refrigeració-climatització pràctica aplicada i el manteniment bàsic de les instal·lacions frigorífiques de locals i conservació d’aliments, amb les quals practicarem durant el curs.

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics.
2. Muntatge d’una instal·lació amb compressor hermètic:
2.1.  Compressor hermètic
2.2.  Condensador estàtic
2.3.  Evaporador estàtic
2.4.  Filtre deshidratador
2.5.  Elements d’expansió
2.6.  Soldadures
2.7.  Prova d’estanqueïtat
2.8.  Càrrega de refrigerant
2.9.  Termòstat i elements elèctrics
2.10. Posada en marxa
2.11. Recuperació del refrigerant
2.12. Esquema d’instal·lació hermètica-estàtica
3. Muntatge d’una instal·lació amb compressor semi hermètic:
3.1.   Compressor semihermètic
3.2.  Condensador ventilador
3.3.  Evaporador ventilat
3.4.  Vàlvula d’expansió
3.5.  Vàlvula solenoide
3.6.  Filtre deshidratador
3.7.  Pressostat d’alta i de baixa
3.8.  Quadre elèctric
3.9.  Elements de comandament
3.10.Càrrega del refrigerant
3.11.Posada en marxa
3.12.Programació del termòstat
3.13.Regulació del termòstat i la vàlvula d’expansió
3.14.Esquema instal·lació semihermètica-forçada (ventilada)
4. Avaries més habituals
5. Pràctica final: muntatge d’un sistema indirecte de refrigeració, projecte integral bàsic-fred-climatització.
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS