Formació

Categoria: Cursos Pràctics Inici: 06/03/2019
Durada: 30 hores
Estat: Curs Finalitzat

26 abril 2018

Pràctic d’automatismes elèctrics

CALENDARI: del dimecres 6 de març al divendres 5 d’abril de 2019 – 30 hores.

HORARI: Dimecres i divendres de 17:30 a 20:30 hores

PREU AGREMIATS: 486,92 €     –     PREU NO AGREMIATS: 658,00 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per llegir l’esquema d’un automatisme elèctric i fer els circuits més habituals per controlar un motor elèctric. Aprendre les mesures elèctriques: tensió, intensitat, resistència, continuïtat i capacitat. Detectar avaries en un automatisme elèctric (esquema + tester).

PROGRAMA:

 • Introducció teòrica del perquè dels automatismes.
 • Codi de colors dels conductors.
 • Elements de comandament.
 • Elements de commutació: el relé i el contactor.
  • Tipus de contactes: NO  i NC.
  • Operacions amb contactes auxiliars: realimentació, senyalització i condicionants.
 • Esquemes elèctrics:
  • Esquema unifilar.
  • Esquema multifilar.
  • Esquema de potència.
 • Esquema de maniobra: numeració dels cables, l’esquema del “borner” i referències creuades.
 • El temporitzador, telerruptor i mòduls electrònics integrats.
 • El programador horari/setmanal.
 • Pràctiques:
  • Pràctica 1: Marxa/aturada d’un motor.
  • Pràctica 2: Inversor de gir d’un motor amb aturada prèvia.
  • Pràctica 3: Inversor de gir d’un motor sense aturada prèvia.
  • Pràctica 4: Arrancada temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 5: Aturada temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 6: Marxa temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 7: Automatisme amb finals de cursa.
  • Pràctica 8: Arrancada estrella-triangle d’un motor.

Places limitades a 12 alumnes

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

Curs finalitzat. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat