Formació

Categoria: Monogràfics Inici: 13/06/2019
Durada: 4 hores
Estat: Curs Finalitzat

02 maig 2019

Monogràfic: Aplicació del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contraincendis

DATA: dijous 13 de juny de 2019 de 16:00 a 20:00 hores – 4 hores.

Preus:  AGREMIATS: 60 €    NO AGREMIATS: 120 €

Què aprendreu?

 • La principal normativa d’aplicació:
  • El Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).
  • El Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Código Técnico de la Edificación (CTE) i posteriors modificacions i correccions, en especial el Documento Básico “DB-SI Seguridad en caso de incendio”.
  • El Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI).

Què explicarem?

 • La principal normativa d’aplicació: el RD 513/2017 (RIPCI). Com afecta a les instal·lacions i a les empreses instal·ladores. També es donaran nocions del CTE, RSCIEI i altres normes específiques que hi poden afectar.
 • Què pot fer i què no ha de fer una empresa instal·ladora i mantenidora.
 • Certificació i documentació en noves instal·lacions i en instal·lacions ja existents. Quines requereixen inspeccions periòdiques per part d’un organisme de control acreditat.
 • Es repassaran les taules de manteniments preventius i els requeriments més significatius d’instal·lacions d’extintors, BIEs i detecció de llums d’emergència, així com introducció a la resta de les instal·lacions de protecció contraincendis.

A qui ho adrecem?: Als instal·ladors que volen conèixer el marc normatiu actual de les instal·lacions de protecció contraincendis per poder assessorar als seus clients.

Qui us ho explicarà?: En Teo Pulido i Sureda – Enginyer Industrial, projectista, assessor i professor d’instal·lacions a l’Escola Politècnica Superior – Universitat de Girona. Tècnic acreditat per la direcció General de Protecció Civil per elaborar plans d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil de Catalunya en tots els àmbits.

Important: formació no bonificable a les quotes a la Seguretat Social.

MÉS INFORMACIÓ: Programa monogràfic.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Formació finalitzada. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat