Formació

Categoria: Jornades Tècniques Inici: 14/11/2019
Durada: 2 hores
Estat: Curs Anul·lat

19 maig 2019

Jornada Tècnica: Mesura i protecció diferencial

bender-logo-claim
CALENDARI: Dijous 14 de novembre, en horari de 16:00 a 18:00 hores

LLOC: Gremi d’Instal·ladors. Aula teòrica nº5

INFORMACIÓ: L’increment de la complexitat de les instal·lacions elèctriques i l’ús cada vegada més estès de consumidors amb electrònica connectada directament a la xarxa (fonts commutades, variadors de freqüència, il·luminació LED…) han produït un increment dels “trets” de les proteccions diferencials en tot tipus d’aplicacions.

Això també es fa extensiu a l’aparició d’instal·lacions amb alt risc d’aparició de corrents de defecte DC, com són els punts de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids i les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Aquest possible corrent continu de defecte pot anul·lar la protecció diferencial, deixant a les persones i a la pròpia instal·lació desprotegida davant de corrents de defecte.

En la jornada es repassaran els conceptes bàsics de seguretat elèctrica així com els diferents mètodes de mesura i protecció diferencial, que permeten prevenir accidents, incendis i interrupcions intempestives en el subministrament elèctric. 

PROGRAMA:

  • Efectes del corrent elèctric sobre persones i instal·lacions.
  • Tipus d’equips de mesura i protecció diferencial.
  • Anàlisi de “trets” intempestius.
  • Exemples d’aplicacions i els equips de mesura i protecció diferencial adequats.

ADREÇADA: A tots els instal·ladors elèctrics de BT agremiats.

PREU: Gratuïta.

MÉS INFORMACIÓ: Programa de la jornada.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Jornada anul·lada. Per informació noves dates trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat