Formació

Categoria: Jornades Tècniques Inici: 06/10/2020
Durada: 2 hores
Estat: Curs Finalitzat

04 agost 2019

Jornada Tècnic online de Baxi d’instal·lació de bombes de calor d’aerotèrmia

CALENDARI: Dos datas a escollir (la mateixa jornada amb el mateix temari però independents):

Dilluns 5 d’octubre de 2020 en horari de 16:00 a 18:00 h.

Dimarts 6 d’octubre de 2020 en horari de 16:00 a 18:00 h.

Adreçada exclusivament als agremiats. Inscripció prèvia online a www.elgremi.cat

LLOC: Serà una jornada virtual – es podrà assistir des de casa.

Es necessita un ordinador portàtil o un telèfon mòbil o una tauleta amb connexió a internet.

INFORMACIÓ:

Objectius: Desenvolupar i adquirir coneixements bàsics per la instal·lació de bombes de calor d’aerotèrmia sota el concepte SISTEMES BAXI en compliment al nou Codi Tècnic de l’Edificació i pel mercat de reposicó per substituir calderes de gasoil per aerotèrmia.

Programa:

SISTEMES BAXI:

Adquirir coneixements bàsics per una correcta instal·lació de bombes de calor d’aerotèrmia pel servei de climatització amb calor, fred i servei d’A.C.S.

Analitzar exemples pràctics de diferents configuracions de SISTEMES BAXI i la seva connexió amb energia solar fotovoltaica d’autoconsum.

Pautes per la instal·lació d’un SISTEMA de climatització BAXI amb bomba de calor d’aerotèrmia amb control i regulació mitjançant un únic termòstat TXM, connexió WiFi vinculable a smartphones vía App BAXI Connect.

  • Selecció automàtica del mode hivern/estiu (calor/fred).
  • Selecció automàtica de l’emissor (terra radiant / fancoil).
  • Regulació multizona (capacitat per gestionar zones d’ambient independents).

El SISTEMA BAXI compta amb emissors BAXI, fancoils i/o terra radiant per garantir que es pot portar el control global del sistema de forma intuïtiva, automàtica i connectable a internet. A més a més, la VENTILACIÓ amb recuperador de calor permet mantenir la qualitat de l’aire i el control de la humitat.

SUBSTITUCIÓ de CALDERES de GASOIL per AEROTÈRMIA:

En instal·lacions antigues existents amb calderes de gasoil i radiadors, analitzarem els avantatges i millores que obtindrem amb la instal·lació de bombes de calor així com els requisits de funcionament, com:

  • Avantatges en la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions existents.
  • Emissió calorífica dels radiadors (per convenció i radiació).
  • Temperatura de treball dels radiadors.
  • Esquemes d’instal·lació amb bombes de calor monobloc.

Formador:  David Urrez (Responsable Centre de Formació Castellbisbal-Barcelona).

Durada: 2 hores.

Adreçada: A instal·ladors agremiats.
Jornada GRATUÏTA i EXCLUSIVA pels agremiats.

Per informació: Gremi d’Instal·ladors de Girona Tel. 972 412 615 formacio.info@elgremi.cat

INSCRIPCIÓ ONLINE PER DILLUNS 5 D’OCTUBRE:

Jornada finalitzada. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat

INSCRIPCIÓ ONLINE PER DIMARTS 6 D’OCTUBRE:

Jornada finalitzada. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat