Formació

Categoria: Inici: 03/10/2022
Durada: Segons curs
Estat: Matrícula Tancada

06 setembre 2022

CURSOS: Programa de confecció de certificats elèctrics (CIE) per Baixa Tensió i Fotovoltaica

 

>>   INSCRIPCIÓ Baixa Tensió + Fotovoltaica (BT+FV)

 • Baixa Tensió + Fotovoltaica: Dilluns, 3, 10 i 17 d’octubre 2022  Durada: 9h

 

>>   INSCRIPCIÓ Fotovoltaica (FV)

 • Fotovoltaica: Dilluns, 10 , 17 d’ octubre 2022  Durada: 6h

 

Horari: De 17:00h a 20:00h   

Preus:

 • Curs Baixa Tensió + Fotovoltaica (BT+FV): 320€*
 • Curs Fotovoltaica (FV): 260€*

*Inclou el programa de confecció de certificats. S’abonarà 50€ pels agremiats que ja disposin del programa bàsic (sense actualització FV)

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30,25€, No agremiats 96,80€ (Part de l’import es bonifica)

Lloc:

C/ Cartellà, 8-12 17007 Girona (Sector industrial de Domeny) A les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Objectiu:

Emplenar els formularis  de manera automàtica a partir d’un únic full de dades i fer els càlculs de les memòries tècniques i esquemes de disseny.

Adreçat:

Als professionals i administratius que elaboren la documentació tècnica. Exclusiu per empreses agremiades.

Documentació tècnica BT:

 • Introducció del programa i noves actualitzacions.
 • Confecció de certificats elèctrics, esquemes i memòries (ELEC2)(ELEC3)
 • Guia tècnica d’aplicació:
  • Càlcul de caigudes de tensió.
  • Instal·lacions interiors.
  • Càlcul de corrents de curtcircuit.
  • Tubs i canals de protecció en interiors.
 • Vademècum:
  • Instal·lacions CIE fins a 15kw.

Documentació técnica FV:

 • Presentació PPT del curs de Fotovoltaica 
 • Marc normatiu Energia solar.
 • Atles de radiació solar de Catalunya.
 • Rendiment i producció de l’energia.
 • Confecció de la documentació tècnica fotovoltaica (CIEFV + Elec2 esquema + Elec3 memòria, Annex càlculs memòria descriptiva FV i Annex càlculs).

Material que s’entrega en el curs:

 • Un llapis de memòria (USB) amb:
  • El programa, personalitzat per a cada empresa.
  • Arxiu amb la documentació del contingut del curs.

Professor: Sr. Teodor Pulido Sureda (Enginyer industrial i autor del programa)

 

 

>>   INSCRIPCIÓ Baixa Tensió + Fotovoltaica (BT+FV)

 • Baixa Tensió + Fotovoltaica: Dilluns, 3, 10 i 17 d’octubre 2022  Durada: 9h

 

>>   INSCRIPCIÓ Fotovoltaica (FV)

 • Fotovoltaica: Dilluns, 10 , 17 d’ octubre 2022  Durada: 6h