Formació

Categoria: Inici: 03/07/2023
Durada: Segons curs
Estat: Matrícula Tancada

15 juny 2023

CURSOS: Oficial de Prevenció Legionel·losi i Actualizació Curs Oficial de Legionel·la

 

>>  INSCRIPCIÓ CURS OFICIAL 25h….. (Clic aquí)

Data Inici: 3 juliol …………Calendari curs…(Clic aquí)

Horari: De 15:00 a 20:00 hores (excepte visita instal·lacions: de 9:00 a 14:00 hores)

Preu: Agremiat (425€)  NO Agremiat (575€)

 

>> INSCRIPCIÓ CURS ACTUALITZACIÓ 10h ……..(Clic aquí)

Data Inici: 3 juliol …………Calendari curs…(Clic aquí)

Horari: De 15:00 a 20:00 hores 

Preu: Agremiat (225€)  NO Agremiat (350€)

Lloc: Instal·lacions Gremi d’Instal·ladors de Girona

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió sense IVA: agremiats 27€, No agremiats 85€ (Part de l’import es bonifica)

 

OFICIAL PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI: Nova normativa  RD487/2022

Objectius: Prevenir l’aparició o reducció de nous casos de legionel·losi i proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions els criteris assenyalats en el Reial Decret 487/2022, que estableix les condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1027/2007 (RITE), el RD 238/2013 (modifica articles RITE) i altres derivats d’ells.

Adreçat: Al personal encarregat del manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la Legionel·losi.

Programa:

 1. Importància sanitària de la Legionel·losi 
 2. Àmbit legislatiu 
 3. Criteris generals de neteja i desinfecció 
 4. Salut pública i laboral 
 5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 487/2022
 6. Identificació dels punts crítics i elaboració de programes de control 
 7. Pràctiques 
 8. Avaluació 

Pràctiques: Visita presencial a instal·lacions de risc en funcionament. 

 

ACTUALITZACIÓ QUINQUENNAL LEGIONEL·LOSI: Nova normativa  RD487/2022

Objectius: Actualització quinquennal del Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi.

Adreçat: Als professionals que hagin de realitzar l’actualització el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. Real Decret 909/2001, de 27 de juliol

Documentació a presentar: Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi  o certificat de l’última actualització.

Programa:

 1. Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi.
 2. Responsabilitats del titular i de les empreses de manteniment. Punts crítics a considerrar per a la valoració del risc.
 3. Programa de manteniment higienicosanitari. Diagnòstic de la situació. Programa d’actuació. Avaluació. Presa de mostres. Certificació i acreditació. 
 4. Biocides i productes químics d’elecció en cada una de les instal·lacions de risc en les quals la legionel·losi pot proliferar i disseminar-se.
 5. Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de la legionel·losi: tècniques de detecció ràpida.

Professor:  Sr. Jordi Garcia Esteve, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

>>  INSCRIPCIÓ CURS OFICIAL 25h….. (Clic aquí)

Data Inici: 3 juliol …………Calendari curs…(Clic aquí)

 

>> INSCRIPCIÓ CURS ACTUALITZACIÓ 10h ……..(Clic aquí)

Data Inici: 3 juliol …………Calendari curs…(Clic aquí)