Formació

Categoria: Inici: 17/01/2024
Durada: IGC 140 hores
Estat: Matrícula Tancada

13 novembre 2023

CURSOS GAS: Obtenció de l’habilitació (carnet) de GAS categoria IGA, IGB, IGC per Acreditació

No hi ha requisits previs!!!

 

>> INSCRIPCIÓ CURS GAS IGA (Clic aquí)     Calendari curs GAS A (Clic aquí)

Data: Del 8 de novembre 2023 al 5 de juny del 2024  Durada: 200 hores  Horari: Dimecres de 10:00 a 14:00 i de 15.30 a 19:30 hores

Agremiats: 2.100€  Import fraccionat durant el curs.

NO agremiats: 2.900€ pagament abans de començar el curs.

 

>> INSCRIPCIÓ CURS GAS IGB (Clic aquí)     Calendari curs GAS B (Clic aquí)

Data: Del 22 de novembre 2023 al 5 de juny del 2024  Durada: 180 hores Horari: Dimecres de 10:00 a 14:00 i de 15.30 a 19:30 hores

Agremiats: 1.850€  Import fraccionat durant el curs.

NO agremiats: 2.550€ pagament abans de començar el curs.

 

>> INSCRIPCIÓ CURS GAS IGC (Clic aquí)     Calendari curs GAS C (Clic aquí)

Data: Del 17 de gener al 5 de juny del 2024  Durada: 140 hores Horari: Dimecres de 10:00 a 14:00 i de 15.30 a 19:30 hores

Agremiats: 1.550€  Import fraccionat durant el curs.

NO agremiats: 2.150€ pagament abans de començar el curs.

 

 

Lloc: Instal·lacions del Gremi (C. Cartellà, 8-12, 17007 Girona)

Preu:   La taxa de la convocatoria a examen NO va inclosa en el preu

 • Tasa examen entitat certificadora 2024 GAS A : 219.09€ + IVA ( Total 265,10€)
 • Tasa examen entitat certificadora 2024 GAS B : 194,33€ + IVA ( Total 235,14€)
 • Tasa examen entitat certificadora 2024 GAS A : 159,76€ + IVA ( Total 193,31€)

Reserva: 120€ en el moment de la inscripció, es descomptarà de l’import del curs.

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectius: Obtenir la competència professional per actuar com Instal·lador de GAS categoria IGA, IGB, IGC Reacreditació cada 6 anys.

Programa:

 • Conceptes bàsics. Reglamentació i Normes UNE.
 • Càlcul, disseny i execució d’instal·lacions i aparells.
 • Envasos de GLP .
 • Croquis i certificats.
 • Pràctiques: Soldadura , regulació, identificació connexions, IRI, proves d’estanquitat i anàlisi de combustió.

Professors:

 • Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez (Especialista en Instal·lacións de Gas IGA)
 • Sr.  Salvador Castro Garcia de la Vega (Enginyer Tècnic Industrial)
 • Sr. Martí Comamala laguna (Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica)
 • Sr. Adrian Moriana Lopez (Especialista Soldadura)