Formació

Categoria: Inici: 01/06/2022
Durada: Segons curs
Estat: Matrícula Tancada

01 maig 2022

Cursos complementaris sobre Manipulació d’equips amb Sistemes Frigorífics de Qualsevol Càrrega de Refrigerants Fluorats

 

>>  PF1   PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

>>  PF1+PF2   PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

 

Durada:

 • PF1 (Acreditació per titulació): 30h
 • PF1+PF2 (Acreditació per experiència): 35h.

Horari:

Dilluns i Dimecres de 15:30 a 20:30 hores   

Inici:

Dimecres 1 de juny

Calendari: 

1, 8, 13, 15, 20, 22 de juny (PF1 de 30 hores)

1, 8, 13, 15, 20, 22 i 27 juny (PF1+PF2 de 35 hores)

Preus: 

PF1: Agremiat: 375€        NO Agremiat: 550€

PF1+PF2: Agremiat: 460€        NO Agremiat: 640€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació.

Lloc: 

C. Cartellà, 8-12 17007 Girona (Pol.Ind. Domeny)

Objectius: 

Obtenir el Certificat acreditatiu, d’acord amb els requisits i condicions establertes en el RD 115/2017.

Requisits: 

PF1: 

 • Títol tècnic: Títol de tècnic en muntatge i manteniment de fred, climatització i producció de calor
 • Títol tècnic superior: Títol de tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal.lacions d’edifici i procés.
 • Carnets: 
  • Carnet ITE
  • Instal·lador mantenidor de climatització

PF1+PF2: Acreditar 5 anys d’experiència:

 • Assalariat:
  • Temps: 1739 dies
  • Grups de cotització: 1,2,3,8,9
  • Tipus d’empresa:
   • Empreses en muntatge, desmuntatge i manteniment d’equips o instal·lacions de sistemes frigorífics de més de 3kg de càrrega en empreses habilitades.
   • Empreses instal·lacions tèrmiques en edificis.
   • Manteniment i la reparació d’aplicacions no fixes de vehicles dedicats al transport refrigerat. Només habilita per: Transport refrigerat de mercaderies.
 • Autònom soci d’una empresa:
  • Estatuts de l’empresa.
  • Declaració responsable.
  • Vida laboral TGSS

Temari:

 • Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental corresponent.
 • Disseny, maneig i operació de l’equip des del punt de vista de l’eficiència energètica.
 • Càlcul, determinació i certificació de la càrrega del sistema frigorífic. Etiquetatge i registres de l’equip..
 • Controls previs a la posada en funcionament, després d’un període llarg d’inutilització, després d’intervencions de manteniment o reparació, o durant el funcionament.
 • Control de fuites.
 • Gestió ambiental del sistema i del refrigerant durant la instal·lació, el manteniment, la revisió o la recuperació.
 • Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
 • Informació sobre les tecnologies pertinents per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i la manera segura de manipular-les.

Professors:

 • Sr. Pedro Jaramillo Garcia 
 • Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez 

>>  PF1   PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

>>  PF1+PF2   PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)