Formació

Categoria: Inici: 12/09/2022
Durada: 200 hores
Estat: Matrícula Tancada

20 juliol 2022

CURSOS Carnet Electricitat BT Bàsic per acreditació

Novetat: Ja no son necessaris estudis previs!

 

>>    INSCRIPCIÓ CURS A (Clic aquí)

>>    INSCRIPCIÓ CURS B (Clic aquí)

>>    INSCRIPCIÓ CURS C (Clic aquí)

>>    INSCRIPCIÓ CURS D (Clic aquí)

Procediment de reserva de places:

 • Inscripció complimentant el formulari web
 • La reserva estarà confirmada després del pagament de la primera quota.
 • No es tornaran el diners del curs per anul·lacions després del 31 d’agost.

Durada: 200 hores  

Preu (*): El preu inclou la taxa del primer examen, no les taxes d’exàmens de recuperació. 

 • Agremiats: 1.950€  
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen. 
 • Factura del Gremi (1.590€)
 • Pagament fraccionat.
 • NO Agremiats: 2.500€
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen.  
 • Factura del Gremi (2.140€) 

(*) Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu a la inscripció.

Professors:

 • Sr. Jordi Garcia Esteve (Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat)
 • Sra. Alba Pons Giménez (Enginyeria Elèctrica)
 • Sr. Roger Gasull Vilagran (Enginyeria electrònica insdustrial i automàtica)

Objectius:

Superar l’examen teòric i pràctic d’una Entitat Certificadora de Persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador de baixa tensió categoria bàsica durant 5 anys (caldrà reacreditar el carnet cada 5 anys).

Programa:

A) Coneixements teòrics

 • Unitat temàtica 1: Fonaments de les instal·lacions elèctriques.
 • Unitat temàtica 2: Instal·lacions d’enllaç.
 • Unitat temàtica 3: Instal·lacions interiors o receptores.
 • Unitat temàtica 4: Proteccions de les instal·lacions.
 • Unitat temàtica 5: Instal·lacions amb característiques especials.
 • Unitat temàtica 6: Instal·lació de receptors.
 • Unitat temàtica 7: Instal·lacions generadores de baixa tensió de potència inferior a 10 kW (ITC-BT-40).

B) Coneixements pràctics

 • Muntatge i posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista.
 • Verificació, manteniment i reparació d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista:  
  • Verificació inicial d’instal·lacions, en funció de les seves característiques, i d’acord amb la normativa vigent.
  • Manteniment i reparació d’instal·lacions.
  • Manteniment o reparació de l’aparellatge de protecció, control, seccionament o connexió.
 • Maneig d’aparells de mesura i eines:
  •  Eines utilitzades en instal·lacions elèctriques de baixa tensió: tipus i maneig.
  •  Maneig d’aparells de mesura de magnituds elèctriques

Pràctiques:

 • A les instal·lacions del Gremi

>>    INSCRIPCIÓ CURS B (Clic aquí)

>>    INSCRIPCIÓ CURS C (Clic aquí)

>>    INSCRIPCIÓ CURS D (Clic aquí)