Formació

Categoria: Inici: 14/12/2023
Durada: 10 hores
Estat: Matrícula Tancada

01 desembre 2023

CURS RENOBLEX Bombeo Solar

   

 

>> Inscripció….(Clic aquí)

 

Inici: 14 de desembre

Horari: Dijous i Divendres de 9:00 a 14:00 hores

Durada: 10 hores

Preu:      Agremiat 240€        NO Agremiat 350€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

 

Programa: Link programa complert… (Clic aquí)

Bloque I: Definición de Bombeo Solar

Bloque II: Conceptos Generales

Bloque III:  Hidráulica

Bloque IV: Tipos de Bombeo

Bloque V: Elementos que componen un Bombeo Solar con variador de Frecuencia

Bloque VI: Bombeo Solar con Bombas Solares

Bloque VII: Dimensionamiento Bombeo Solar con Variador de Frecuencia

Bloque VIII: Dimensionamiento Bombeo Solar con Sisifo

Bloque IX: Cálculo de Sección de cables y protecciones

Bloque X:  Esquemas eléctricos de instalaciones de Bombeo Solar, ejemplos

Bloque XI: Errores que deben evitarse al realizar una isntalación fotovoltaica

BLoque XII: Posibles problemas en instalaciones de Bombeo Solar

Bloque XIII: Equipos para Bombeo Solar de RENOBLEX Ingenieros

 

>> Inscripció….(Clic aquí)