Formació

Categoria: Inici: 31/05/2022
Durada: 12 hores
Estat: Matrícula Tancada

29 abril 2022

CURS de Proteccions Diferencials

 

>>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

 

Data:

Dimarts 31 de maig, dimecres 1 i dijuos 2 de juny del 2022.

Durada: 12 hores

Horari: 

 • De 16:00h a 20:00 hores

Preu Agremiat : 290€      Preu NO agremiat: 470€

(*) Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació.

Lloc d’impartició: 

 • Instal·lacions del Gremi. C. Cartellà, 8-12 Pol. Ind. Domeny

Objectius:

 • Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal·lacions elèctriques. Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.

Adreçat:

 • El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen manteniment d’instal·lacions industrials així com verificacions periòdiques d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Professor:

 • Sr. Joan Romans Artigas (Enginyer Electrònic, Enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Enginyer Tècnic Industrial)

Programa:

Temari de Teoria: 

 • Proteccions diferencials:
  • Mesura diferencial
  • Característiques dels diferencials:
   • Sensibilitat (mA)
   • Intensitat nominal (A)
   • Intensitat de curtcircuit [kA]
   • Immunitat als transitoris, ona 8/20us.
   • Classe: AC, A, F, B, B+
   • Temps de resposta, Generals, Selectius [S], Retardats
   • Super immunitzats (Si), Super Resistents [K], Immunitzats [AP-R]
   • Sensibilitat amb la freqüència
  • Selectivitat Vertical
  • Selectivitat Horitzontal
  • Encegament o bloqueig d’un diferencial
  • Detalls d’instal·lació.
  • Origen dels corrents de fuga i tipus de
   • Filtres d’EMC
   • Efectes de la distorsió harmònica
   • Equips amb electrònica (Regulació llums, Variadors de freqüència)
  • Mesures de corrent de
  • Selecció de la sensibilitat en funció dels equips i del

Programa de Pràctiques:

 • Mesures de Proteccions diferencials i corrents de fuga:
  • Comprovació de diferencials classe AC, A, A [S], Asi i B
   • Comprovació del temps d’intervenció.
   • Comprovació de la corrent d’intervenció.
   • Comprovació de la selectivitat vertical, fins a 3
  • Buscar l’averia d’una instal·lació on salta el diferencial:
   • Aprendre a mesurar corrents de
   • Buscar diferents
  • Comprovació de l’encegament d’un diferencial classe
  • Comprovació de l’encegament d’un diferencial classe A i A
  • Comprovació de la selectivitat horitzontal o per simpatia, buscar les causes i proposar
  • Comprovació d’una incorrecta instal·lació del toroïdal.
  • Mesures de les corrents de fuga d’un variador de freqüència.
   • Espectre de freqüència.
   • Mesura del valor de fuga a
   • Mesura del valor de fuga a
   • Efectes al instal·lar un filtre d’EMC.

 

>>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)