Formació

Categoria: Inici: 05/03/2024
Durada: 8 hores
Estat: Matrícula Tancada

19 gener 2024

CURS: Programa de confecció de certificats elèctrics (CIE) per Baixa Tensió + Fotovoltaica fins 10Kw

Exclusiu per empreses agremiades

 

 >>……INSCRIPCIÓ….(Clic aquí)

 Calendari del curs…(Clic aquí)

Durada: 8 hores        

Dates: Dimarts 5 i 12 de març

Horari: De 16:00 a 20:00 hores

Preu: 330€

*Inclou el programa de confecció de certificats. S’abonarà 50€ pels agremiats que ja disposin del programa bàsic (sense actualització FV)

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost gestió per Agremiats 30€, NO Agremiats 85€ (NO inclou IVA, l’import de la gestió s’inclou com a part de la bonificació)

Lloc: C. Cartellà, 8-12 17007 Girona (Sector industrial de Domeny) A les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Objectiu: Emplenar els formularis  de manera automàtica a partir d’un únic full de dades i fer els càlculs de les memòries tècniques i esquemes de disseny.

Adreçat: Als professionals i administratius que elaboren la documentació tècnica. 

Programa: 

 • BT:
  • Introducció del programa i noves actualitzacions.
  • Confecció de certificats elèctrics, esquemes i memòries (ELEC2)(ELEC3)
  • Guia tècnica d’aplicació:
   • Càlcul de caigudes de tensió.
   • Instal·lacions interiors.
   • Càlcul de corrents de curtcircuit.
   • Tubs i canals de protecció en interiors.
  • Vademècum:
   • Instal·lacions CIE fins a 15kw.
 •  FV:
  • Presentació PPT del curs de Fotovoltaica 
  • Marc normatiu Energia solar.
  • Atles de radiació solar de Catalunya.
  • Rendiment i producció de l’energia.
  • Confecció de la documentació tècnica fotovoltaica (CIEFV + Elec2 esquema + Elec3 memòria, Annex càlculs memòria descriptiva FV i Annex càlculs).

Material que s’entrega en el curs:

 • Un llapis de memòria (USB) amb:
  • El programa personalitzat per a cada empresa.
  • Arxiu amb la documentació del contingut del curs.

Professor: Sr. Teodor Pulido Sureda (Enginyer industrial i autor del programa)

 >>……INSCRIPCIÓ….(Clic aquí)

 Calendari del curs…(Clic aquí)