Formació

Categoria: Inici: 11/10/2023
Durada: 200 hores
Estat: Matrícula Tancada

21 setembre 2023

CURS per obtenir l’Habilitació (carnet) RITE per Acreditació

No hi ha requisits previs!!!

 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aqui)

Calendari…(Clic aquí)

Data: Del 11 d’ Octubre del 2023 al 24 abril del 2024.

Horari: Tots els dimecres

  • Matí: 9:30 a 13:30 hores
  • Tarda: 15:00 a 19:00 hores

Durada: 200 hores

Preu:   La taxa de la convocatoria a examen NO va inclosa en el preu

  • Tasa examen entitat certificadora 2024: 245,68€ + IVA ( Total 297,28€)

Reserva: En el  moment de la inscripció es farà una reserva de 120€ que es descomptaran de l’import del curs.

Agremiats: 1.850€  Import fraccionat durant el curs.

NO agremiats: 2.550€ pagament abans de començar el curs.

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectius: Obtenir l’habilitació en Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE). Inclou el Certificat Personal acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de gasos fluorats. Reacreditació cada 6 anys.

Programa:

  • Introducció disposicions generals RITE
  • Instruccions tècniques RITE
  • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis RITE
  • Norma UNE 

Professors:

  • Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez 
  • Sr. Mohamed Boua Hamdi

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aqui)

Calendari…(Clic aquí)