Formació

Categoria: Cursos de Reciclatge Inici: 19/10/2020
Durada: 3 hores
Estat: Curs Finalitzat

08 agost 2019

Curs Impresos de Baixa Tensió Online. Confecció Memòries elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel -3a edició-

DATA: dilluns 19 de octubre,  en horari de 16:00 a 19:00 hores – 3 hores.

De 15:45 a 16:00h es farà la prova de connexió

LLOC: Serà un curs virtual – es podrà assistir des de casa.

Es necessita un ordinador o una tauleta. No és necessari tenir càmera ni cap programa. Un cop inscrit es facilitarà un enllaç per poder realitzar el curs.

PREUS         AGREMIATS: 84 €            NO AGREMIATS: 210 €

INFORMACIÓ:

Atès que a l’any 2014 es van canviar els impresos oficials de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya i el 2019 es van modificar, els formularis anteriors no són vàlids i per tant els programes informàtics existents cal revisar-los. El programa Excel que va dissenyar l’enginyer industrial Sr. Teo Pulido s’ha adaptat a les noves directrius de l’OGE.

A més d’aquesta actualització dels impresos, s’ha millorat el full de càlcul, que fa uns anys es va promoure a  través del Gremi d’Instal·ladors de Girona per omplir els formularis de manera automàtica a partir d’un únic full de dades i fer els càlculs de les memòries tècniques de disseny, de manera que aquesta versió també permet traspassar la informació als esquemes elèctrics unifilars, ampliar circuits, fer subquadres, instal·lacions d’enllaç i disposa d’una sèrie d’exemples pràctics (habitatges, provisionals d’obres…) per tal de poder fer els “butlletins” de manera ràpida i intuïtiva.

MOLT IMPORTANT: Aquest curs l’impartim des del mes de juliol de 2014 (és el mateix curs, només ha canviat lleugerament el model de certificat).

ADREÇAT: Als professionals que elaboreu els certificats elèctrics amb el programa Excel dissenyat pel Sr. Teo Pulido i vulgueu aprendre els nous canvis d’adaptació a la nova normativa OGE i les millores introduïdes en el nou programa Excel.

PROGRAMA:

  • Instruccions generals per omplir els documents informatitzats i repàs de la documentació administrativa (Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de BT….).
  • Aclariments a la memòria de càlculs (ELEC 3) i descripció dels Exemples tipus del programa.
  • Suport a la confecció d’Esquemes elèctrics unifilars (ELEC 2).
  • Torn obert de consultes i casos particulars.

MATERIAL DIDÀCTIC: S’enviarà per correu electrònic el programa personalitzat i protegit per cada empresa instal·ladora i documentació reglamentària a tenir en compte per omplir correctament una Memòria Tècnica de Disseny.       

Places limitades a 15 alumnes – El curs es realitzarà per videoconferència i els alumnes podreu practicar el funcionament de l’aplicació i formular consultes mentre s’imparteix el curs.

Important: formació no bonificable a les quotes a la Seguretat Social.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

INSCRIPCIÓ ONLINE

Curs finalitzat. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat