Formació

Categoria: Inici: 28/09/2022
Durada: 25 hores
Estat: Matrícula Tancada

13 setembre 2022

CURS Oficial Prevenció de la Legionel·losi

 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)

 

Data:

Del 28 de setembre al 11 d’octubre de 2022 

Durada: 25h

Horari:  ∗ Dilluns 10 d’octubre horari de 9:00 a 14:00 h, visita a isntal·lació

Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00h, ( Dimarts 11 d’octubre )

Preu: 

Agremiat: 390€        NO Agremiat: 525€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30,25€, No agremiats 96,80€ (Part de l’import es bonifica)

Objectius:

Prevenir l’aparició o reducció de nous casos de legionel·losi i proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions els criteris assenyalats en el Reial Decret 865/2003, que estableix les condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1027/2007 (RITE), el RD 238/2013 (modifica articles RITE) i altres derivats d’ells.

Adreçat:

Al personal encarregat del manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la Legionel·losi.

Programa:

  1. Importància sanitària de la Legionel·losi 
  2. Àmbit legislatiu 
  3. Criteris generals de neteja i desinfecció 
  4. Salut pública i laboral 
  5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003 
  6. Identificació dels punts crítics i elaboració de programes de control 
  7. Pràctiques 
  8. Avaluació 

Pràctiques:

Visita presencial a instal·lacions en funcionament. 

Professor:  Sr. Jordi Garcia Esteve, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)