Formació

Categoria: Inici: 26/04/2022
Durada: 16 hores
Estat: Matrícula Tancada

11 març 2022

CURS Instal·lacions Frigorífiques amb Amoníac com a Refrigerant

Curs organitzat pel Gremi conjuntament amb AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y Sus Tecnologías) amb seu a Madrid.

 

>>PREINSCRIPCIÓ

 

Data:

Dimarts 26 d’abril i Dimecres 27 d’abril

Durada: 16 hores lectives en dos jornades.

Horari: 

Dimarts 26 les 8.30 h.  a 19.30 hores.

Dimecres 27 de 9 a 19.30 hores.

Preu:

Agremiat o associat d’AEFYT : 600€   NO Agremiat: 950€   ( Inclou dinar els dos dies)

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació.

Places limitades:

L’admissió es farà per rigorós ordre d’inscripció.

Objectiu:

Analitzar el funcionament de les instal·lacions frigorífiques establint les bases per el càlcul dels components, disseny i construcció de les instal·lacions frigorífiques d’amoníac; remarcant especialment  les característiques particulars que han de reunir respecte a la seguretat, facilitat de manteniment i eficiència energètica.

Adreçat: 

 • Enginyers projectistes d’instal·lacions frigorífiques.
 • Caps d’enginyeries.
 • Instal·ladors frigoristes habilitats.
 • Responsables de manteniment i responsables de seguretat d’instal·lacions frigorífiques de magatzems frigorífics polivalents, fàbriques de gel, centrals lletres i indústries làcties, etc.

Programa: 

 1. Introducció
 2. Propietats comparades dels Refrigerants halogenats i l’amoníac.
 3. Cicles termodinàmics més usuals. Descripció i anàlisis. Circuits associats.
 4. Components d’instal·lacions.
 5. Sistemes de bòmbix de refrigerant líquid a baixa pressió.
 6. Sistemes a expansió seca.
 7. Sistemes de desesgebrament per gas calent.
 8. L’oli a les instal·lacions d’amoníac.
 9. Disseny funcional de les instal·lacions.
 10. Estanqueïtat dels circuits.
 11. Disseny del muntatge de canonades.
 12. Eficiència energètica.
 13. Conducció i manteniment d’instal·lacions d’amoníac.
 14. Exemple pràctic.
 15. Reglamentació aplicable.
 16. Legalització de les instal·lacions

Professors:

Sr.Elías Martínez Nogueroles. Enginyer amb acreditada experiència, treballant en el sector del Fred en empreses de primera línia del sector: Hans T. Moller, Samifi, Stal, Sabroe, York Refrigeration, Jhonson Controls i com a professor de màster durant 32 anys a la ETSIIB de Barcelona.

Sr.Félix Sanz del Castillo. Enginyer Industrial. Professor de tecnologia en F.P Director de Refrigeració i aire condicionat.

 

>>PREINSCRIPCIÓ