Formació

Categoria: Inici: 24/01/2023
Durada: 10 hores
Estat: Matrícula Tancada

01 maig 2022

CURS Instal·lacions Fotovoltaiques d’Autoconsum

 

>> INSCRIPCIÓ 24 i 25 gener TARDA (Clic aquí)

Horari: De 15:00 a 20:00 hores

>> INSCRIPCIÓ 26 i 27 gener MATÍ (Clic aquí)

Horari: De 9:00 a 14:00 hores

Durada: 10h cada curs

Preu Agremiat: 240€      Preu NO Agremiat: 350€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 25€, No agremiats 80€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectiu: Donar coneixements de les instal·lacions de fotovoltaiques d’autoconsum, la seva composició i estructura, els càlculs corresponents per la seva posta en marxa, i els possibles errors a evitar.

Adreçat: Per a professionals en Fotovoltaica d’Autoconsum.

Lloc: C/ Cartellà, 8-12 17007 Girona (Sector industrial de Domeny) A les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Professor: Sr. Roberto Ledo Cava (Enginyer Tècnic Industrial) RENOBLEX INGENIEROS

Temari: Temari del curs complert (Clic aquí)

Bloque I: Definición de autoconsumo. 

Bloque II: Resumen RD 244/2019.

Bloque III: Elementos que componen una instalación de autoconsumo.

BloqueIV: Resumen de tarifas eléctricas.

Bloque V: Estudio técnico-Económico de autoconsumo.

Bloque VI: Autoconsumo con baterías.

Bloque VII: Cálculo de sección de cables y protecciones. Puesta a tierra.

Bloque VIII: Esquemas eléctricos de instalaciones de autoconsumo, Ejemplos.

Bloque IX: Errores que deben evitarse al realizar una instalación fotovoltaica.

Bloque X: Posibles problemas en instalaciones de autoconsumo.

 

 

>> INSCRIPCIÓ 24 i 25 gener TARDA (Clic aquí)

Horari: De 15:00 a 20:00 hores

>> INSCRIPCIÓ 26 i 27 gener MATÍ (Clic aquí)

Horari: De 9:00 a 14:00 hores