Formació

Categoria: Inici: 08/01/2024
Durada: 200 hores
Estat: Matrícula Tancada

05 desembre 2023

CURS Habilitació (carnet) instal·lador Electricista BT Bàsic per acreditació

Novetat: Ja no son necessaris estudis previs!

 

  >>    INSCRIPCIÓ CURS (Clic aquí)

 

Calendari (Clic aquí)

Inici: 8 de gener

Horari: Dilluns i Dimarts de 16 a 20 hores

Durada: 200 hores  

Procediment de reserva de places: 

 • Inscripció complimentant el formulari web
 • Reserva per ordre d’entrada d’inscripció
 • Es farà una reserva de 120€ en el moment de la inscripció.

Preu (*): 

 • Agremiats: 1.850€ El preu NO INCLOU la taxa d’ examen. 
 • Pagament fraccionat durant el llarg del curs.
 • NO Agremiats: 2.550€ El preu NO INCLOU la taxa d’ examen. 
 • Pagament de la totalitat abans de començar el curs. 

 

 • Tasa examen entitat certificadora 2024: 315,65€ + IVA ( Total 381,94€)

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectius:

Superar l’examen teòric i pràctic d’una Entitat Certificadora de Persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador de baixa tensió categoria bàsica durant 6 anys (caldrà reacreditar el carnet cada 6 anys).

Programa:

A) Coneixements teòrics

 • Unitat temàtica 1: Fonaments de les instal·lacions elèctriques.
 • Unitat temàtica 2: Instal·lacions d’enllaç.
 • Unitat temàtica 3: Instal·lacions interiors o receptores.
 • Unitat temàtica 4: Proteccions de les instal·lacions.
 • Unitat temàtica 5: Instal·lacions amb característiques especials.
 • Unitat temàtica 6: Instal·lació de receptors.
 • Unitat temàtica 7: Instal·lacions generadores de baixa tensió de potència inferior a 10 kW (ITC-BT-40).

B) Coneixements pràctics

 • Muntatge i posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista.
 • Verificació, manteniment i reparació d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista:  
  • Verificació inicial d’instal·lacions, en funció de les seves característiques, i d’acord amb la normativa vigent.
  • Manteniment i reparació d’instal·lacions.
  • Manteniment o reparació de l’aparellatge de protecció, control, seccionament o connexió.
 • Maneig d’aparells de mesura i eines:
  •  Eines utilitzades en instal·lacions elèctriques de baixa tensió: tipus i maneig.
  •  Maneig d’aparells de mesura de magnituds elèctriques

Professors:

 • Sr. Joan Lopez Loubat (Especialista Instal·lador)
 • Sr. Salvador Castro de la Vega (Enginyer Tècnic Industrial)