Formació

Categoria: Inici: 15/12/2022
Durada: 6 Hores
Estat: Matrícula Tancada

02 novembre 2022

CURS Formació Pràctica de PRL de Treballs en Alçada

 

>>    INSCRIPCIÓ (Clic aquí)

 

Curs organitzat i impartit per PREVENCIÓ LABORAL GREMI en col·laboració amb el GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA

Data: 15 de Desembre del 2022.

Durada: 6 hores

Horari: 

  • De 8:00h a 14:00 hores

Preu Agremiat : 115€    Preu NO agremiat: 140€    

Lloc d’impartició: 

  • Centre de Formació a la Ctra. C-66 Km. 39 de Palol de Revardit

Objectius:

  • Donar als treballadors competència, capacitació i coneixements suficients per realització segura dels treballs en alçada amb escales de mà, en postes, en cobertes, torres, en tècniques de progressió vertical y horitzontal,  en sistemes de protecció contra caiguda en alçada, etc.
  • Dintre de la legislació vigent, el treball en alçada de 2m o més és considera un risc d’especial perillositat, on pot tenir la consideració d’una infracció greu.
  • Capacitació i formació preventiva específica adient en compliment del RD 2177/2004 de 12 de novembre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treballs pels treballadors, en matèria de treballs temporals d’alçada.

Programa:

Professors:

  • Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals.

 

>>    INSCRIPCIÓ (Clic aquí)