Formació

Categoria: Inici: 23/11/2022
Durada: 248 hores
Estat: Matrícula Tancada

07 novembre 2022

CURS Carnet RITE per Acreditació

 

No hi ha requisits previs!!!

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aqui)

Calendari…(Clic aquí)

Data: Del 23 de novembre del 2022 al 12 juliol del 2023.

Horari: Tots els dimecres

  • Matí: 9:30 a 13:30 hores
  • Tarda: 15:00 a 19:00 hores

Preu:   La taxa de la convocatoria a examen NO va inclosa en el preu (278€)

Agremiats: 1.922€  Import fraccionat durant el curs.

NO agremiats: 2.522€ pagament abans de començar el curs.

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 25€, No agremiats 80€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectius: Obtenir l’habilitació en Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE). Inclou el Certificat Personal acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de gasos fluorats. Reacreditació quinquennal.

Programa:

  • Introducció disposicions generals RITE
  • Instruccions tècniques RITE
  • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis RITE
  • Norma UNE 

Professors:

  • Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez 
  • Sr. Jordi Garcia Esteve 
  • Sr. Pedro Jaramillo Garcia 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aqui)