Formació

Categoria: Inici: 18/09/2023
Durada: 200
Estat: Matrícula Tancada

01 setembre 2023

CURS per l’Obtenció de l’Habilitació (Carnet) de Frigorista per Acreditació

 

NO hi ha cap requisit previ!

>>INSCRIPCIÓ…..(Clic aquí)

……..Calendari…… (Clic aquí)

Data Inici:  Dilluns 18 de setembre 2023

Horari: Dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00 hores

Durada: 200 hores

Lloc: Gremi d’Instal·ladors de Girona

Acreditació: Habilitació obtinguda per  reacreditar cada 6 anys mitjançant tramitació documental.

Procediment de reserva de places:

 • Inscripció online
 • La reserva estarà confirmada després del pagament de la quota de reserva.

Preus:  NO INCLOU L’IMPORT DE LA TAXA D’EXAMEN

 • Tasa examen entitat certificadora 2024: 262,15€ + IVA ( Total 317,20€)

Reserva: De 120€ L’import es descompta del total curs. Fins que no s’hagi realitzat el pagament de la reserva, no es confirma la plaça.

Import curs: 

 • Agremiats: 2.100€
  • Fraccionat: En 6 pagaments.
 • No agremiats: 2.945€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectiu: Superar l’examen teòric i pràctic d’una entitat Certificadora de persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador Frigorista.

Programa: 

Part teòrica:

 • Reglament de seguretat d’instal·lacions Frigorífiques.
 • Instruccions tècniques.
 • Fonaments i competències bàsiques.
 • Classificació de refrigerants.
 • Components principals dels sistemes frigorífics.
 • Manipulació de Gasos Fluorats.

Part pràctica:

 • Soldadura
 • Recuperació, recàrrega i procés de buit.
 • Muntatge i regulació cambres frigorífiques.

Professors:

 • Sr. Francesc Pastor Nuñez ( IGA, PDAE)
 • Sr. Gerard Gafas Oliveras (Enginyer Superior Industrial)
 • Sr. Mohamed Boua Hamdi (Graduat en Biología, IGB, ITE, BT especialista)

 

>>INSCRIPCIÓ…..(Clic aquí)

……..Calendari…… (Clic aquí)