Formació

Categoria: Destacats 3 Inici: 25/04/2022
Durada: 200 hores.
Estat: Matrícula Tancada

11 abril 2022

CURS Carnet Electricitat BT Bàsic per acreditació

 

 

Novetat: Ja no son necessaris estudis previs!

 

>>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

 

Procediment de reserva de places:

 • Preinscripció complimentant el formulari web
 • El Gremi enviarà el document d’inscripció
 • La reserva només estarà confirmada només quan l’alumne hagi tornat el document d’inscripció emplenat i signat.
 • Reserves per rigorós ordre de rebuda del document d’inscripció.
 • Només es tornaran el diners del curs per anul·lacions abans de 5 dies de la data d’inici.

 

Data: del 25 d’abril al 8 de juliol de 2022. Examen: setmana de l’11 de juliol.

Durada: 200 hores

Horari: Important! Indicar a observacions de la preinscripció quin grup voleu: Grup Matins o Grup Tardes.

 • de 9 a 14 hores els dilluns, dimecres, dijous i divendres (Grup MATINS)
 • de 15 a 20 hores els dilluns, dimarts, dimecres i dijous (Grup TARDES)

Preu (*):

 • Agremiat: 1.950€  
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen.   
 • Factura del Gremi (1.590€) en 3 venciments de 530€ a dia 22 d’abril, maig i juny.
 • NO Agremiat: 2.500€
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen.  
 • Factura del Gremi (2140€) pagament abans de començar el curs.

El preu inclou la taxa primera de la convocatòria a examen, no les taxes d’exàmens de recuperació. 

(*) Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació.

 

Objectius:

Superar l’examen teòric i pràctic d’una Entitat Certificadora de Persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador de baixa tensió categoria bàsica durant 5 anys (caldrà reacreditar el carnet cada 5 anys).

 

Programa:

A) Coneixements teòrics

 • Unitat temàtica 1: Fonaments de les instal·lacions elèctriques.
 • Unitat temàtica 2: Instal·lacions d’enllaç.
 • Unitat temàtica 3: Instal·lacions interiors o receptores.
 • Unitat temàtica 4: Proteccions de les instal·lacions.
 • Unitat temàtica 5: Instal·lacions amb característiques especials.
 • Unitat temàtica 6: Instal·lació de receptors.
 • Unitat temàtica 7: Instal·lacions generadores de baixa tensió de potència inferior a 10 kW (ITC-BT-40).

B) Coneixements pràctics

 • Muntatge i posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista.
 • Verificació, manteniment i reparació d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista:  
  • Verificació inicial d’instal·lacions, en funció de les seves característiques, i d’acord amb la normativa vigent.
  • Manteniment i reparació d’instal·lacions.
  • Manteniment o reparació de l’aparellatge de protecció, control, seccionament o connexió.
 • Maneig d’aparells de mesura i eines:
  •  Eines utilitzades en instal·lacions elèctriques de baixa tensió: tipus i maneig.
  •  Maneig d’aparells de mesura de magnituds elèctriques

Pràctiques:

 • A les instal·lacions del Gremi.

Professors:

 • Sr. Jordi Garcia Esteve (Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat)
 • Sra. Alba Pons Giménez (Enginyeria Elèctrica)

 

>>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)