Formació

Categoria: Inici: 27/09/2022
Durada: 10 hores
Estat: Matrícula Tancada

13 setembre 2022

CURS Actualització del Curs Oficial de prevenció de la Legionel·losi

 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)

Data:

Dimarts 27  de setembre i 4 de octubre

Horari:

de 15:00 a 20:00 hores.  Durada: 10h

Preu: 

Agremiat: 195€        NO Agremiat: 285€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30,25€, No agremiats 96,80€ (Part de l’import es bonifica)

Objectius:

Actualització quinquennal del Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi.

Adreçat:

Als professionals que hagin de realitzar l’actualització el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. Real Decret 909/2001, de 27 de juliol

Documentació a presentar:

Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi + certificat de l’última actualització.

Programa:

  1. Programa de manteniment higienicosanitari: Diagnosi de la situació. Programa d’actuació. Avaluació.
  2. Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de la legionel·losi que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex. Nebulitzadors) .
  3. Biocides i productes químics d’elecció en cada una de les instal·lacions de risc en les quals la legionel·losi pot proliferar i disseminar-se.
  4. Presa de mostres. Certificació i acreditació.
  5. Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de la legionel·losi: tècniques de detecció ràpida.
  6. Responsabilitats de les empreses de manteniment.
  7. Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

 

Professor:  Sr. Jordi Garcia Esteve, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

 

>>  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)