Formació

Categoria: Inici: 16/11/2023
Durada: 40 hores
Estat: Matrícula Tancada

02 novembre 2023

CURS 100% SUBVENCIONAT: TeoricoPràctic d’Electricitat Bàsica

“Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

EXCLUSIU PER AGREMIATS

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)

Inici: 16 de Novembre 2023

Horari: Dijous i divendres de 15:00 a 19:00 hores

Durada: 40 hores

Lloc: Instal·lacions Gremi d’Instal·ladors de Girona 

Preu: Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Objectius: Transmetre als alumnes els coneixements necessaris per interpretar la simbologia elèctrica, llegir un esquema elèctric i interpretar plànols d’obra. Capacitar-los per fer les instal·lacions elèctriques interiors més comunes.

Fomarció vinculada amb la unitat de competència UC0820_2 Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges.

Programa:

 1. Coneixements bàsics d’electricitat. (6 hores )
 2. Símbols i interpretació de plànols. (8 hores )
 3. Instal·lació del quadre general de protecció. ( 8 hores )
 4. Coneixement de voltatge 400V / 230V. ( 8 hores )
 5. Realització d’esquemes i circuits: (8 hores )
  • Circuits d’il·luminació.
  • Funcionament de fluorescents i làmpades de LED.
  • Connexió d’interruptor crepuscular i horari.
  • Connexió temporitzador de llum d’escala.
  • Tècniques per passar fils.
  • Disseny de canalitzacions i caixes de connexions elèctriques.
 6. Reciclatge materials usats. (2 hores )

Professor:

 • Sr. Santiago Boix Reigossa 

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)