Formació

Categoria: Inici: 19/03/2024
Durada: 40 hores
Estat: Matrícula Tancada

28 febrer 2024

CURS 100% SUBVENCIONAT: Bàsic teòric i pràctic de Fred i Clima

Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Exclusiu per agremiats i persones demandants d’ocupació

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)

Inici: 19 de març 2024

Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 20:00 hores

Durada: 40 hores

Lloc: Instal·lacions Gremi d’Instal·ladors de Girona (c. Cartellà 8-12 17007 Girona)

Preu: Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Objectiu: Transmetre als alumnes els principis inicials i bàsics de la refrigeració-climatització.

Formació vinculada amb la unitat de competència UC0114_2 Muntar isntal·lacions de refrigeració comercial i industrial

Programa: 

1. Conceptes bàsics. – 4 hores
2. Muntatge d’una instal·lació amb compressor hermètic: compressor hermètic, condensador estàtic, evaporador estàtic, filtre deshidratador, elements d’expansió, soldadures, prova d’estanqueïtat, càrrega de refrigerant, termòstat i elements elèctrics, posada en marxa, recuperació del refrigerant i esquema d’instal·lació hermètica-estàtica – 12 hores –
3. Muntatge d’una instal·lació amb compressor semi hermètic: compressor semihermètic, condensador ventilador, evaporador ventilat, vàlvula d’expansió, vàlvula solenoide, filtre deshidratador, pressostat d’alta i de baixa, quadre elèctric, elements de comandament, càrrega del refrigerant, posada en marxa, programació del termòstat, regulació del termòstat i la vàlvula d’expansió i esquema instal·lació semihermètica-forçada (ventilada) – 12 hores –
4. Avaries més habituals – 4 hores –
5. Pràctica final: muntatge d’un sistema indirecte de refrigeració, projecte integral bàsic-fred-climatització. – 4 hores –
6. Reciclatge dels gasos fluorats refrigerants – 4 hores –

Professor:

Sr. Jordi Sidera Gimeno (ITE/ Fred Industrial/Soldador)

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)