Formació

Categoria: Novetats Inici: 28/05/2019
Durada:
Estat:

30 maig 2019

Comunicació reserva de crèdit formació bonificada per empreses de menys de 50 treballadors

CRÈDIT DE FORMACIÓ BONIFICADA 
EMPRESES MENYS 50 TREBALLADORS

ES POT ACUMULAR EL CRÈDIT NO GASTAT AQUEST ANY 2018 EN EL PROPER EXERCICI
COMUNICACIÓ MÀXIMA DIVENDRES
28 DE JUNY A LES 14 H

La normativa que regula el Sistema de Formació Professional per l’Ocupació en l’àmbit laboral, permet a les empreses de menys de 50 treballadors comunicar a l’Administració Pública competent, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el del següent o els dos següents exercicis.

El crèdit de formació no disposat a 31 de desembre de 2019 es podrà aplicar en el següent o fins els 2 següents. Les quantitats no disposades en l’últim dels exercicis es consideraran desestimades per les empreses i no es podran recuperar per exercicis futurs.

Cal comunicar-ho a través de l’aplicació telemàtica de la FUNDAE. En cas contrari, la quantitat no aplicada en les quotes a la Seguretat Social es considerarà desestimada per les empreses.

El crèdit que s’acumula és el que no es gasta al llarg d’aquest exercici 2018. Es pot reservar una part o la totalitat del crèdit.

Data màxima comunicació: divendres 28 de juny de 2019 a les 14 h.

Si hi esteu interessats cal omplir el document: “Adhesión al Contrato de Encomienda de organización de la formación”.

El Gremi us el pot facilitar i comunicar a l’aplicació FUNDAE de manera gratuïta.