Formació

Categoria: Inici: 06/11/2023
Durada: 10 hores
Estat: Matrícula Tancada

03 octubre 2023

Actualització Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi 10 Hores

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)

 

Data: 6 i 7 de Novembre 2023

Horari: De 15:00 a 20:00 hores 

Preu: Agremiat (225€)  NO Agremiat (350€)

Durada: 10 hores

Lloc: Instal·lacions Gremi d’Instal·ladors de Girona 

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió sense IVA: agremiats 27€, No agremiats 85€ (Part de l’import es bonifica)

ACTUALITZACIÓ QUINQUENNAL LEGIONEL·LOSI: Nova normativa  RD487/2022

Objectius: Actualització quinquennal del Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi.

Adreçat: Als professionals que hagin de realitzar l’actualització el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. Real Decret 909/2001, de 27 de juliol

Documentació a presentar: Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi  o certificat de l’última actualització.

Programa:

  1. Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi.
  2. Responsabilitats del titular i de les empreses de manteniment. Punts crítics a considerrar per a la valoració del risc.
  3. Programa de manteniment higienicosanitari. Diagnòstic de la situació. Programa d’actuació. Avaluació. Presa de mostres. Certificació i acreditació. 
  4. Biocides i productes químics d’elecció en cada una de les instal·lacions de risc en les quals la legionel·losi pot proliferar i disseminar-se.
  5. Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de la legionel·losi: tècniques de detecció ràpida.

Professor:  

  • Sr. Jordi Garcia Esteve, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

 

>>INSCRIPCIÓ………(Clic aquí)

Calendari……(Clic aquí)