Notícies

26 octubre 2022

CURSOS: Oficial de Prevenció Legionel·losi i Actualizació Curs Oficial de Legionel·la

Últims cursos abans d’entrada de la Nova Normativa RD487-2022

 

>>  INSCRIPCIÓ OFICIAL 25h (Clic aquí)

Data Inici: 16 novembre  Calendari curs…

Horari: De 15:00 a 20:00 hores (excepte visita instal·lacions: de 9:00 a 14:00 hores)

Preu: Agremiat (390€)  NO Agremiat (525€)

 

>> INSCRIPCIÓ ACTUALITZACIÓ 10h (Clic aquí)

Data Inici: 15 novembre  Calendari curs…

Horari: De 15:00 a 20:00 hores 

Preu: Agremiat (195€)  NO Agremiat (285€)

 

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30,25€, No agremiats 96,80€ (Part de l’import es bonifica)

 

OFICIAL PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI:

Objectius: Prevenir l’aparició o reducció de nous casos de legionel·losi i proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions els criteris assenyalats en el Reial Decret 865/2003, que estableix les condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1027/2007 (RITE), el RD 238/2013 (modifica articles RITE) i altres derivats d’ells.

Adreçat: Al personal encarregat del manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la Legionel·losi.

Programa:

 1. Importància sanitària de la Legionel·losi 
 2. Àmbit legislatiu 
 3. Criteris generals de neteja i desinfecció 
 4. Salut pública i laboral 
 5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003 
 6. Identificació dels punts crítics i elaboració de programes de control 
 7. Pràctiques 
 8. Avaluació 

Pràctiques: Visita presencial a instal·lacions en funcionament. 

 

ACTUALITZACIÓ QUINQUENNAL LEGIONEL·LOSI:

Objectius: Actualització quinquennal del Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi.

Adreçat: Als professionals que hagin de realitzar l’actualització el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. Real Decret 909/2001, de 27 de juliol

Documentació a presentar: Certificat Oficial de Prevenció de la Legionel·losi  o certificat de l’última actualització.

Programa:

 1. Programa de manteniment higienicosanitari: Diagnosi de la situació. Programa d’actuació. Avaluació.
 2. Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de la legionel·losi que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex. Nebulitzadors) .
 3. Biocides i productes químics d’elecció en cada una de les instal·lacions de risc en les quals la legionel·losi pot proliferar i disseminar-se.
 4. Presa de mostres. Certificació i acreditació.
 5. Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de la legionel·losi: tècniques de detecció ràpida.
 6. Responsabilitats de les empreses de manteniment.
 7. Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

 

Professor:  Sr. Jordi Garcia Esteve, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

 

>>  INSCRIPCIÓ OFICIAL 25h (Clic aquí)

Data Inici: 16 novembre  Calendari curs…