Notícies

07 octubre 2014

CURS PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET ITE (INCLOU CERTIFICAT GASOS FLUORATS QUALSEVOL CÀRREGA)

Objectiu: Obtenir el Carnet d’Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE).

Inclou el Certificat Personal acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerant fluorats.

Dies i horari d’impartició: Dimarts i dijous en horari de 18:00 a 22:00 hores.

Preu:     Agremiats: 875,64 €      No agremiats: 1.255,89 €

FACILITATS DE PAGAMENT PELS INSTAL·LADORS AGREMIATS

Curs bonificable. 

Una part es bonificarà amb el crèdit del 2014 i l’altre restant amb el del 2015.

Les empreses disposen d’un crèdit anual per la formació dels seus treballadors. Aquest crèdit no és acumulable, pel que si no es gasta l’import assignat pel 2014 aquest és perd.

Més informació

972412615

formacio.info@elgremi.cat