Notícies

20 abril 2022

CURS Carnet Electricitat BT Bàsic per acreditació

 

 • Novetat: Ja no son necessaris estudis previs!

   

  >>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

   

  Procediment de reserva de places:

  • Preinscripció complimentant el formulari web
  • El Gremi enviarà el document d’inscripció
  • La reserva només estarà confirmada només quan l’alumne hagi tornat el document d’inscripció emplenat i signat.
  • Reserves per rigorós ordre de rebuda del document d’inscripció.
  • Només es tornaran el diners del curs per anul·lacions abans de 5 dies de la data d’inici.

   

  Data: del 25 d’abril al 8 de juliol de 2022. Examen: setmana de l’11 de juliol.

  Durada: 200 hores

  Horari: Important! Indicar a observacions de la preinscripció quin grup voleu: Grup Matins o Grup Tardes.

  • de 9 a 14 hores els dilluns, dimecres, dijous i divendres (Grup MATINS)
  • de 15 a 20 hores els dilluns, dimarts, dimecres i dijous (Grup TARDES)

  Preu (*):

  • Agremiat: 1.950€  
  • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen.   
  • Factura del Gremi (1.590€) en 3 venciments de 530€ a dia 22 d’abril, maig i juny.
  • NO Agremiat: 2.500€
  • Factura entitat Certificadora pel primer examen (360€) pagament abans de l’examen.  
  • Factura del Gremi (2140€) pagament abans de començar el curs.

  El preu inclou la taxa primera de la convocatòria a examen, no les taxes d’exàmens de recuperació. 

  (*) Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació.

   

  Objectius:

  Superar l’examen teòric i pràctic d’una Entitat Certificadora de Persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador de baixa tensió categoria bàsica durant 5 anys (caldrà reacreditar el carnet cada 5 anys).

   

  Programa:

  A) Coneixements teòrics

  • Unitat temàtica 1: Fonaments de les instal·lacions elèctriques.
  • Unitat temàtica 2: Instal·lacions d’enllaç.
  • Unitat temàtica 3: Instal·lacions interiors o receptores.
  • Unitat temàtica 4: Proteccions de les instal·lacions.
  • Unitat temàtica 5: Instal·lacions amb característiques especials.
  • Unitat temàtica 6: Instal·lació de receptors.
  • Unitat temàtica 7: Instal·lacions generadores de baixa tensió de potència inferior a 10 kW (ITC-BT-40).

  B) Coneixements pràctics

  • Muntatge i posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista.
  • Verificació, manteniment i reparació d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista:  
   • Verificació inicial d’instal·lacions, en funció de les seves característiques, i d’acord amb la normativa vigent.
   • Manteniment i reparació d’instal·lacions.
   • Manteniment o reparació de l’aparellatge de protecció, control, seccionament o connexió.
  • Maneig d’aparells de mesura i eines:
   •  Eines utilitzades en instal·lacions elèctriques de baixa tensió: tipus i maneig.
   •  Maneig d’aparells de mesura de magnituds elèctriques

  Pràctiques:

  • A les instal·lacions del Gremi.

  Professors:

  • Sr. Jordi Garcia Esteve (Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat)
  • Sra. Alba Pons Giménez (Enginyeria Elèctrica)

   

  >>    PREINSCRIPCIÓ (Clic aquí)

  •