Notícies

08 maig 2018

Convocatòria 2018 de projectes clima. Ajudes del FES-CO2

Subvencions i ajudes

Circular núm. 22 – 08.05.2018

Al 2018, el FES-CO2 (“Fondo de Carbono para una Economía Sostenible”, creat arran de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible) llença la 7a convocatòria de Projectes Clima per tal de seleccionar projectes en els coneguts com “sectors difusos”. D’aquesta manera es preten donar suport i fomentar activitats baixes en consum.

Més informació