Info tècnica

Electricitat, AT i BT
23 setembre 2013

Canvis en les titulacions d’instal·lador de Baixa Tensió

Circular núm.: 43
Girona, 20 de setembre de 2013

CANVIS EN LES TITULACIONS PER A L’OBTENCIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER ACTUAR COM A INSTAL·LADOR EN BAIXA TENSIÓ, CATEGORIA BÀSICA I ESPECIALISTA

Benvolguts agremiats,

Els informem d’uns canvis molt importants que hi ha hagut en les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l’àmbit de la Seguretat Industrial i concretament en el Reglament de Baixa Tensió, per a l’obtenció de la Competència Professional per actuar com a Instal·lador en Baixa Tensió, categoria bàsica i especialista.

Les titulacions que abans donaven accés directe a l’examen ara donen accés directe a la competència, tant en la categoria bàsica com en l’especialista i per tant no cal superar cap examen oficial davant la Generalitat de Catalunya. Algunes d’aquestes titulacions són, entre d’altres:

 •  Formació Professional de primer grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat d’Electricitat.
 • Oficialia Industrial
 • Cicle formatiu de grau mig d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 • Cicle formatiu de grau mig d’Equips i instal·lacions electrotècniques.
 • Formació Professional de segon grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat de Màquines Elèctriques.
 • Formació Professional de segon grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat d’Instal·lacions i línies elèctriques.
 • Cicle formatiu de grau superior d’Instal·lacions electrotècniques.
 • Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats.

També com a novetat molt important: Titulacions, les quals abans no donaven accés ni a la competència ni a l’examen per a la seva obtenció i ara donen accés directe a l’examen oficial davant la Generalitat de Catalunya per a l’obtenció de la Competència Professional per actuar com a Instal·lador en Baixa Tensió, categoria bàsica i especialista. Algunes d’aquestes titulacions són, entre d’altres:

 •  Formació Professional de primer grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat d’Electrònica.
 • Cicle formatiu de grau mig en Equips electrònics de consum.
 • Cicle formatiu de grau mig en Instal·lacions de telecomunicacions.
 • Formació Professional de segon grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat d’Electrònica industrial.
 • Formació Professional de segon grau d’electricitat i electrònica en l’especialitat de Sistemes automàtics i programables.
 • Cicle formatiu de grau superior de Sistemes de regulació i control automàtics.

Els adjuntem en un annex totes les titulacions que habiliten pel desenvolupament professional d’Instal·lador en Baixa tensió, categoria bàsica i especialista. També es poden consultar en la web d’Infonorma de la Generalitat de Catalunya, en l’apartat  Titulacions i Certificacions i seleccionant Reglament d’Instal·lacions elèctriques en baixa tensió http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta,

Anna Frigola
Dep. Tècnic
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon directe 972 413 188
Telèfon 972 213 566
enginyeria@elgremi.cat