Info tècnica

Calefacció-clima ITE
03 juliol 2013

Canvi de caldera

 

Us recordem que segons el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, les calderes que van a un shunt o xemeneia comunitària de l’edifici (i que per tant són atmosfèriques) es podien haver canviat per calderes  atmosfèriques fins al 2009, a partir d’aquesta data han d’instal·lar-se calderes estanques classe 5 baix NOx o calderes estanques de condensació, amb la sortida de fums individual a l’exterior (carrer o pati).

En molts dels casos la instal·lació de la caldera implica un canvi de lloc de la mateixa, per aproximar-la a la paret exterior a on es realitzarà la sortida individual de fums.

També s’admet la instal·lació de calderes estanques classe 5 (sota NOx) o estanques de condensació a un doble shunt (a l’edifici) per a evacuació dels fums per la teulada, però això és molt complicat instal·lar-ho per varis motius: primer cal fer dues xemeneies o una xemeneia doble; segon s’hauria de realitzar la instal·lació de la nova caldera, al mateix temps,  a tots els veïns

En cap cas es pot posar una caldera estanca a un shunt comú amb calderes atmosfèriques (Això està prohibit a més que les calderes no funcionarien per manca d’aire per a la combustió i les atmosfèriques podrien tenir regolfaments dels gasos de la combustió i seria perillós pels usuaris de la vivenda)

També és important consultar l’Ordenança que regula els conductes de fums de les construccions i instal·lacions ubicades en el municipi. Hi ha ordenances municipals que prohibeix llençar els fums directament a l’exterior, per la façana i a tot tipus de patis.

Nota:

Per aquelles instal·lacions que per les seves característiques no hi ha altra remei que substituir per una caldera de tipus atmosfèric hi ha la Instrucció 9/2010 SIE (modificació de la Instrucció 12/2008) on especifica que s’ha de realitzar una sol·licitud expressa de la persona titular de la instal·lació o del seu representant i adjuntar un informe favorable d’un organisme de control respecte a la justificació de la impossibilitat tècnica o legal de complir el RITE,  i per últim obtenir l’autorització prèvia del servei competent del DEO (Departament D’EMPRESA I OCUPACIÓ)

Imprimir circular – canvi de caldera

 

Gremi d’Instal·ladors de Girona
Departament tècnic
Persona de Contacte: Anna