Campanya de publicitat de Ferca

Un instal·lador associat a FERCA és la teva garantia
L’associació dels instal·ladors autoritzats

Amb l’objectiu de defensar i promocionar els instal·ladors autoritzats davant dels que no ho són, FERCA ha dissenyat una campanya de publicitat, on a més es destaca la importància de disposar d’instal·lacions segures a la llar. La campanya remarca la idea que per poder gaudir d’unes instal·lacions amb la millor qualitat han d’estar fetes per un instal·lador autoritzat.


L’argument
La idea de la campanya es centra en la situació que es crea quan un usuari avisa, pel seu desconeixement, a uns “chapuces” (els tres membres de Teatre de Guerrilla) per fer unes reparacions a la seva llar. Els problemes es multipliquen quan els “operaris” es posen a treballar. Les imatges exageren la “destresa” dels instal·ladors i recreen amb humor la situació viscuda i l’enuig de la dona, que acaba perseguint-los pel carrer.

Sota una visió còmica, es transmet la problemàtica d’una intervenció de “chapuces” i de les seves repercussions posteriors que, hauria evitat de comptar amb un instal·lador autoritzatque, finalment, entra en escena mostrant el seu carnet de FERCA.

La realització
Tot s’inicia a l’agència de publicitat, amb la pluja d’idees (brainstorming) i la selecció que es presentarà a FERCA. Toni Iglésies, director de comunicació de l’agència Iglésies Associats, va proposar la idea seguint un esquema molt efectiu en publicitat com és el de problema (instal·ladors matussers) i solució (instal·lador autoritzat).

El següent pas és encarregar a un il·lustrador el dibuix d’un storyboard, que és una vinyeta esquemàtica dels diferents plans que tindrà l’espot, i que serveix per poder explicar la idea, i també de guió a tot l’equip de producció.