Notícies

15 octubre 2013

Càmera termogràfica aplicada a les instal·lacions

Picture in Picture Thermal Image of Empty Office Room
Les termografies detecten les pèrdues de calor
Més informació:
Servei de lloguer d’aparells del CETIG
[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

Mitjançant l’estudi de les termografies obtingudes és possible detectar amb gran precisió els punts calents que delaten un defecte

Una càmera termogràfica és l’única eina capaç de representar la pèrdua d’energia. Un instrument que fa visible a l’ull humà la radiació infraroja. Aquesta tècnica permet, a distància i sense cap contacte, mesurar i visualitzar temperatures de superfície amb precisió. Aquestes temperatures es representen en una imatge amb diferents tonalitats de colors.

La majoria de les vegades s’utilitza per descobrir fallides de connexió, defectes de cablatge i fuites sense desmantellar canonades o cables. Però en realitat la càmera infraroja és una eina tan valuosa i versàtil que resulta quasi impossible enumerar totes les seves qualitats.

Les típiques aplicacions són:

Instal·lacions d’alta i baixa tensió
La termografia infraroja aplicada a instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió permet escanejar quadres, connexions, borns, transformadors, fusibles, empalmaments elèctrics, plaques fotovoltaiques, bateries de condensadors, motors elèctrics, generadors, bobines, etc.

La visualització d’excés de temperatura permet detectar, per exemple:

 • Desequilibris de fase
 • Borns mal ajustats
 • Fusibles operant al límit de la seva capacitat
 • Motors amb sobrecàrregues
 • Excés de corrent (normalment un dels costats de la protecció elèctrica es calenta)
 • Avaries d’aïllament
 • Avaries de la protecció o component elèctrics
 • Fallades del cablatge
 • Mala reparació dels circuits elèctrics
 • Rendiment de les plaques
 • Etc.

Instal·lacions tèrmiques, fred industrial i equips de pressió
La termografia infraroja permet escanejar calderes, acumuladors, dipòsits, intercanviadors de calor, plaques solars, radiadors, terres radiants, juntes de canonades, unions de conductes, conductes de ventilació, màquines de refrigeració, càmeres frigorífiques, humidificadors, etc.

La visualització d’excés de temperatura permet detectar, per exemple:

 • Anomalies i danys en tancaments o interiors de forma ràpida i senzilla
 • Ponts tèrmics
 • Fuites d’aire o aigua sense contacte
 • Canonades bloquejades
 • Defectes d’ aïllament
 • Filtracions d’aire
 • Humitats
 • El funcionament de l’intercanviador o de les plaques solars
 • Etc.

A part de detectar defectes a la instal·lació, contribueix a disminuir les avaries, prevé riscos d’incendi i allarga la vida útil de la instal·lació. Els seus avantatges són:

 • Permeten treballar a distància (sense desmantellar l’estructura o maquinària).
 • Indiquen exactament què es necessita corregir.
 • Identifiquen problemes anticipadament.
 • Proporcionen una imatge detallada de la situació.
 • Mesuren temperatures.
 • Són equips portàtils i fàcils d’usar, com una càmera digital.
 • Permeten l’anàlisi sense aturar els processos productius: estalvi de despeses de parada i arrancada de l’activitat productiva.
 • Redueixen la perillositat per als operaris ja que eviten el contacte amb l’equip.
 • Redueixen el temps de reparació a causa de la localització precisa de la fallada.
 • Ajuden al seguiment de les reparacions prèvies.
 • Permeten el lloguer de l’aparell.

El Gremi té establert un conveni amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) per al lloguer de càmeres termogràfiques. Per accedir a aquest servei s’ha de telefonar al número 972 20 74 44 o enviar un correu a cetig@cetig.cat amb les dades mínimes següents:

Identificació d’agremiat

 • NIF/CIF
 • Nom de l’empresa
 • Correu electrònic de contacte
 • Telèfon de contacte

Els comentaris estan tancats.