Notícies

14 octubre 2014

Brot de legionel·losi de Sabadell

13-10-2014

41 casos confirmats, dels quals 6 són defuncions

L’Agència de Salut Pública de Catalunya dóna per controlat epidemiològicament el brot de legionel·losi de Sabadell. No s’ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la simptomatologia durant els darrers tretze dies i que es pugui incloure en aquest brot comunitari.

Així, doncs, pel que fa a aquest brot, hi ha 41 casos confirmats, dels quals 5 continuen ingressats i 6 són defuncions (una s’ha inclòs per diagnòstic postmortem provisional). Totes les persones ingressades tenen patologies de base greus. Quatre d’elles estan en una situació clínica molt greu. La mitjana d’edat de les persones afectades se situa al voltant dels 75 anys.

Tots les persones han estat infectades abans de portar a terme les actuacions de control (mostreig, neteja amb tractament de xoc de les instal·lacions iniciades el 15 de setembre i finalitzades el dia 20 de setembre).

El recompte final dels casos que formen part del brot es coneixerà en finalitzar la investigació epidemiològica amb la pràctica de totes les anàlisis pertinents (al voltant d’un centenar). No es descarta que d’aquesta anàlisi es pugui derivar la identificació d’algun cas aïllat.

A hores d’ara resten pendents els resultats dels estudis moleculars que han de permetre comparar les mostres humanes i les ambientals i esbrinar l’origen causal del brot, tot i que els estudis epidemiològics ens indiquen que, en més del 50% dels casos arreu del món, l’origen no s’arriba a identificar amb certesa absoluta.

Per altra banda, el passat brot de Ripollet s’ha donat per tancat en no haver-hi hagut cap cas nou durant dos períodes d’incubació, és a dir, vint dies des de l’inici de símptomes del darrer cas.

Cal recordar tant a entitats com a empreses la seva responsabilitat de mantenir en condicions higièniques les seves instal·lacions.
Informació útil per als ciutadans
  • La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
  • La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
  • Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
  • Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar. 
Tal com s’ha fet des del començament dels brots, es continuarà informant puntualment quan es disposi de més resultats sobre la investigació en curs o quan es produeixin novetats d’interès. Mentrestant, estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació complementària.

 Dades de contacte:

Oficina de Comunicació
premsa.salut@gencat.cat
Tel. 932272910