Info tècnica

Notícies
28 maig 2014

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014

Es convoca a tots els agremiats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 5 de juny a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona convocatòria, al Gremi d’Instal.ladors de Girona, c/Cartellà, 8-12 de Girona per tractar el següent.

 ORDRE DEL DIA

  •  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del 6 de juny de 2013.
  • Liquidació de l’exercici de l’any 2013.
  • Presentació del pressupost de l’any 2014.
  • Informe del President.
  • Torn obert de paraules.

 

Descarregar document original de la convocatòria signada pel President.

Descarregar document delegació de vot.