Info tècnica

Energies renovables
25 novembre 2015

Aprofitament de l’energia geotèrmica de molt baixa temperatura

24-11-2015

  • L’ICGC impulsa el debat sobre l’aprofitament de l’energia geotèrmica de molt baixa temperatura
  • És una energia renovable d’accessibilitat garantida i que permet dissenyar sistemes de climatització i d’aigua calenta sanitària.

81312056-1063-4ec9-bd8a-e5ac0f3c9662

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) acull, 24/11/2015,  la jornadaExplotació i aprofitaments de l’energia geotèrmica de molt baixa temperatura, amb la voluntat de contribuir a difondre les possibilitats d’aquest tipus d’energia renovable.

L’energia geotèrmica és la que s’obté de l’aprofitament de la calor del terreny, inesgotable a escala humana i amb un elevat factor de càrrega anual. Se’n poden distingir diversos tipus en funció de la temperatura del subsòl.

En concret, el recurs geotèrmic de molt baixa temperatura fa referència  a les temperatures inferiors a 30 graus i és el recurs que es fa servir essencialment per a sistemes de climatització i aigua calenta sanitària. L’accessibilitat a jaciments d’energia geotèrmica de molt baixa temperatura es troba totalment garantida, atès que es poden localitzar en qualsevol punt de la superfície terrestre, a diferència de jaciments a temperatures superiors.

L’ús d’aquest tipus de geotèrmia és molt extens als països nòrdics i a l’Europa central però a Catalunya es troba encara en una fase de desenvolupament  molt inicial i no es disposa d’un registre centralitzat de les instal·lacions existents.

Segons un estudi de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE, 2011),depenent del Govern espanyol, la potència instal·lada a Catalunya seria, com a mínim, de 10.700kWt. Destacaria la demarcació de Barcelona, amb 7.067 kWt, seguida de la de Lleida (1.520 kWt), Girona (1.255 kWt) i Tarragona (859kWt).

L’Atles digital de geotèrmia de molt baixa temperatura

 La jornada del dia 24/11/2015 també ha servit per donar a conèixer l’estat dels treballs de l’Atles digital de geotèrmia de molt baixa temperatura, que prepara l’ICGC. Els seus objectius són divulgar el coneixement científic existent sobre aquest tipus de geotèrmia i posar a disposició dels interessats la informació termogeològica existents per al seu ús en les fases d’estudi de viabilitat i de planificació de sistemes d’intercanvi de calor.

L’Atles consistirà en una col·lecció de mapes temàtics sobre els recursos de molt baixa temperatura i, indirectament, dels de baixa temperatura (entre 30 i 100 graus centígrads). Els mapes es posaran en distribució en format digital a través d’un visor – descarregador de dades a través del web.

El projecte té un marcat caràcter transversal, atès que els conjunts d’informació generats provenen de diverses disciplines, com la climatologia, la geofísica, la geologia o l’edafologia. L’Atles, es preveu que estigui enllestit i publicat el 2017, i anirà dirigit a tot tipus de col·lectius amb perfil tècnic (geòlegs, arquitectes, ambientòlegs o enginyers industrials) que intervinguin en les diverses fases de disseny d’un sistema d’intercanvi de calor.

més informació:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/289306/ca/licgc-impulsa-debat-laprofitament-lenergia-geotermica-baixa-temperatura.do