Info tècnica

Gas / Notícies
29 febrer 2016

Actualitzat l’Annex de dades específiques per instal·lacions de gasos combustibles

S’ha publicat una nova versió del Formulari Annex de dades específiques de les diferents modalitats del tràmit de presentació de la declaració responsable de les instal.lacions de gasos combustibles.

Els canvis que incorpora aquesta nova versió són els següents:

  • En les modalitats de Posada en servei, Modificació i Ampliació s’ha afegit un missatge al camp on s’han d’indicar les característiques de la instal·lació (ITC-03 i ITC-07) que apareix quan es respon “No” a les 4 preguntes. També s’ha afegit una nota a l’inici del camp que remarca que no es pot respondre “No” a les 4 preguntes.
  • Modificació del panell del número d’instal·lació (totes les modalitats, excepte posada en servei)
  • Si la tipologia d’instal·lació és la ITC-IGC 03 (i per a les modalitats de Posada en servei, Modificació i Ampliació):
  • S’elimina la pregunta relativa a si requereix projecte
  • Es canvia la llista amb caselles de selecció on s’indicaven les característiques de la instal·lació per una pregunta de Sí/No en cada una de les possibles característiques.
  • Si la tipologia d’instal·lació és la ITC-IGC 05 (i per a les modalitats de Posada en servei, Modificació i Ampliació):
  • En el camp “Tipus de combustible” es canvia l’opció “GNP” per “GNC”
  • Si la tipologia d’instal·lació és la ITC-IGC 07 (i per a les modalitats de Posada en servei, Modificació i Ampliació):
  • Es canvia la llista amb caselles de selecció on s’indicaven les característiques de la instal·lació per una pregunta de Sí/No en cada una de les possibles característiques
  • En el camp “Tipus d’instal·lació”, es modifica lleugerament el redactat d’algunes de les opcions

Us recordem que per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu.

Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Més informació:

Anna Frigola
Departament Tècnic
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon 872 590 193
enginyeria@elgremi.cat